Brainstormsessie over verbetertrajecten op woensdagavond 16 mei in ons clubhuis

Ik wil jullie nogmaals wijzen op een belangrijke avond, op woensdag 16 mei 2018, in ons clubhuis. Dan komen hopelijk zo’n 50-60 betrokken leden en ouders bijeen om samen te brainstormen over een aantal verbetertrajecten als het gaat over communicatie, het ontwikkelingen van een veilig klimaat (met vertrouwenspersoon en VOG), vrijwilligers, digitale ondersteuning, enz. Ik kan de lijst nog veel langer maken.
In januari 2018 zijn we als bestuur een traject begonnen met Fons van der Logt. Fons is ooit voorzitter geweest van een voetbalclub in Huissen (gelegen tussen Arnhem en Nijmegen). Hij werkt nu voor onze voetbalbond om clubs te ondersteunen. Dit doet hij op een zeer enthousiaste wijze, omlijst met geweldig beeldmateriaal. Hij stelt dat bij verenigingen als de onze, in 30 jaar verdubbeld qua ledenaantal, steeds meer aandacht is voor strategie en structuur, terwijl onze vereniging ooit is opgericht om te verenigen. Dit laatste moeten we weer meer centraal stellen.
Een avond in maart kwamen we voor de tweede keer samen, nu met een aantal kartrekkers uit diverse gremia, zoals de jeugd, kantinepersoneel, sponsoring en voetbaltechnische zaken. Het is nu vervolgens de bedoeling dat het bestuur, samen met deze kartrekkers, elk weer zo’n vier personen hebben uitgenodigd voor deze bewuste avond op 16 mei. U kunt derhalve door één van deze personen hiervoor benaderd zijn. Is dit niet het geval en u wil bij deze avond aanwezig zijn, dan bent u natuurlijk van harte welkom om met ons te komen tot een aantal verbetertrajecten.
Ik hoop op een mooie opkomst op woensdag 16 mei 2018, 20.00 uur, in ons clubhuis.

Top