Hoofdbestuur

Het algemeen bestuur vergadert iedere laatste maandag van de maand.
Het Dagelijks Bestuur (DB) is iedere donderdag vanaf 20.00 uur op de club.

Top