ALV 2015

Op  maandag 5 oktober 2015 vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Tijdens deze belangrijkste verenigingsvergadering van het jaar was een dertigtal leden komen opdraven, om te vernemen wat zich zo het afgelopen had afgespeeld, hoe de jaarcijfers in elkaar steken, wie er 25, 40 of 50 jaar lid is en uiteraard om vragen te stellen. Veel vuurwerk was er niet, wel een lange discussie over het wel of niet meenemen van kratten bier naar de kleedkamers en het roken in de hal bij de kleedkamers (wat niet is toegestaan). Een vast standpunt werd niet ingenomen. Wel gaat het bestuur met alle seniorenteams in gesprek, om vaste afspraken te maken.

IMG_9809

Secretaris Jan Beitler, voorzitter Willem van Vliet, Penningmeester Rudy de Rijk, jeugdvoorzitter Jurgen Tomassen en voorzitter van de sponsorcommissie, Léon Breuers (vlnr) tijdens de ALV 2015.

Een primeur tijdens de ledenvergadering was het jaarverslag van de sponsorcommissie. Nooit eerder werd door deze tak binnen het bestuur verslag gedaan van de activiteiten, die de sponsorcommissie ontplooit.

Ook werd tijdens de vergadering afscheid genomen van bestuurslid Leo Telle. Voorzitter Willem van Vliet had voor hem uiteraard een speech voorbereid.

IMG_9815

Beste Leo, 12 jaar lang was jij bestuurslid. Jeugdvoorzitter Gerard Smeenk benoemde je destijds als technisch coordinator, waarbij Henk Brandsen benoemd werd tot jeugdcoördinator. Twee personen voor eigenlijk één functie. Zoals dit nu het geval is, met Ben te Brake, in de commissie voetbaltechnische zaken. Gerard kon wellicht moeilijk kiezen tussen jullie beiden. Henk volgde uiteindelijk Gerard op en jij bleef zes jaar technisch coördinator.  Er was nog geen VTZ.  Hierna gaf je het stokje over aan Marco Keller en je ruilde met hem van functie.  Je werd vijf jaar lang wedstrijdsecretaris voor de seniorenteams 1, 2 en 3 plus niet te vergeten de vrouwen. Met die vrouwen heb jij immers een innige band, niet waar. Uiteindelijk bleef je in het bestuur, want dit vond je altijd een mooi forum van de club, en je werd  de vertegenwoordiger van het clubhuis.  Je stopt er nu mee, ook in de kantine. In die kantine kan en kon niemand jou gek krijgen. Altijd bleef jij de rust zelve. Want voetbal is wellicht voor jou een medicijn, maar uiteindelijk blijft het een spelletje. Je gaat nu voor de andere, veel belangrijkere, zaken in het leven.  Je bent b.v. ook opa.  Ik heb een boekje voor je over een man die ik zeer bewonder.  Ook voor hem is voetbal een medicijn en net als jij kent ook hij iedereen in het voetbalwereldje.  Bedankt voor al die jaren in ons bestuur.

IMG_9816

Leo Telle wordt door Marianne Riksen bedankt voor het vele barwerk, dat hij heeft verricht. “En mocht je nog eens terugkomen, dan is het hopelijk niet alleen om een pilsje te drinken, maar er ook een aantal te tappen”.

Top