ALV 2018

Algemene ledenvergadering (verslag)

maandag 15 oktober 2018

1. Opening – Willem van Vliet, voorzitter

Een week voor de vergadering, om maandagavond 8 oktober, lees ik een stukje op onze clubsite van Anita Vonder. Zij is onze ambassadeur bij de club, als het gaat over het scheppen van een positief sportklimaat. Het stukje is een onderdeel van de campagne over ‘positief coachen’. En het werkt ook buiten de sport, zo schrijft ze, ook op het werk, op school, in het gezin en zélfs in een relatie. Mooi geschreven.

Drie dagen voor dit stukje positivisme, werd er aandacht besteed aan de week van de scheidsrechter ……… en zijn assistent.  Wees eens aardig voor deze man of vrouw en zijn grensjagers. Heel positief bedoelt, waarvoor hulde. De werkelijkheid is helaas soms iets weerbarstiger. Voor SC Hoevelaken was het zaterdag 6 oktober niet de start van de week ván de scheidsrechter, maar meer een zaterdag zónder de bondsscheidsrechter. Donderdagavond 5 oktober, heel laat, waren we eindelijk zo ver dat alle wedstrijden voorzien waren van een scheidsrechter, inclusief de JO19-1. Er was geen bondsscheidsrechter beschikbaar voor deze laatste wedstrijd. Op zaterdag kwam, opnieuw, de bondsscheidsrechter van Hoevelaken 2 niet opdagen. Veel gepuzzel, maar uiteindelijk lukte het om de wedstrijden bezet te krijgen. Het was dit seizoen al eerder voorgekomen. Twee clubscheidsrechters floten elk twee wedstrijden en zaterdag 13 oktober was deze situatie niet anders.

Anita en alle leden, we blijven desalniettemin positief. Of het nu gaat om een voorwoord in de presentatiegids of over de invulling met scheidsrechters. En ook vanavond. Hoe de stemming straks ook moge zijn en welke moeilijke vragen we ook mogen beantwoorden, we zullen ons positieve gevoel over de vereniging laten prevaleren. Persoonlijk mag ik straks de vergadering eindigen met een toespraak voor maar liefst 11 leden. Jubilarissen, van wie vijf zelfs meer dan vijftig jaar lid zijn van deze vereniging. 50 Jaar lid van de 55 jaar dat de club überhaupt bestaat. Tsjonge, dat is toch échte clubliefde. Dan heb je hart voor jouw club. En soms zitten we er een jaartje of wat naast. U wilt niet weten hoeveel werk Jan Beitler elke zaterdag weer verzet om nieuwe leden in te lijven. En dan aan het einde van het seizoen al die mutaties. Sommige leden, waaronder mijn eigen oudste zoon, zijn nu al voor de zoveelste keer opnieuw lid. Dan kun je er soms een beetje naast zitten. Tel daarbij de moeilijke periode in de vorige eeuw van de overgang naar een nieuw districtenstelsel, waarbij veel informatie verloren is gegaan. Jan Beitler, bedankt voor al deze administratie. En potentiële jubilarissen, als wij jouw jubileum mogelijk vergeten zijn, meld het ons dan. ’t Liefst vóór de Algemene ledenvergadering…… en niet maanden erna.

De penningmeester zal u zwarte cijfers voorspiegelen in een degelijke begroting, de sponsorcommissie zorgt er al ruim een decennium voor dat we er netjes verzorgd uitzien, de kantinecommissie zorgt elke week weer voor uw hapje en drankje, de commissie Voetbaltechnische Zaken houdt de invulling met trainers in de gaten, de onderhoudsploeg zorgt elke week weer voor een schoon en verzorgd complex en de redactie van de Presentatiegids en Zijlijn schrijven mooie verhalen. En het bestuur? Tsja, het bestuur is trots op het feit dat al deze clubmensen elke week weer hun beste beentje voorzetten.

Natuurlijk zijn er ongetwijfeld nog vele zaken voor verbetering vatbaar. Als ze ons nog niet duidelijk zijn, breng ze vanavond voor het voetlicht. Natuurlijk komen er nog vele zaken op ons pad. Zaken, waarbij de regie soms ook buiten ons om wordt gevoerd. Iedereen is bijvoorbeeld tevreden over de huidige relatie met de gemeente Nijkerk, maar ná een overgangsperiode van één tot twee jaar zal het onderhoud van de complexen ongetwijfeld worden geprivatiseerd. We komen er niet onderuit en houden de spreekwoordelijke vinger aan de pols. Dit kost vele uren van overleg met gemeente en andere partners. Hetzelfde geldt voor de implementatie van de privacywet. Wij hebben hier niet om gevraagd, het wordt ons de door de overheid opgelegd.

Ik wil eindigen met een positieve observatie. Al jaren vraag ik de jongere generatie om participatie. Mijn zonen behoren tot de senioren, al jaren. Doordat ik elke zaterdag een jeugdwedstrijd wil fluiten, zie ik gelukkig ook onze jongste leden. De Hummels, de O8 etc. Het doet me deugd dat ik met ingang van dit seizoen zo veel jonge vaders, ooit spelend in de selecties, op het veld zie staan. Samen met Edward Beitler, hij had heimwee naar de club, en Maarten Stoffels van het jeugdbestuur.

Met deze positieve observatie uit de praktijk van elke zaterdag wil ik de vergadering openen.

2Vaststellen agenda

 • agendapunt 4: wedstrijdsecretariaat senioren/vrouwen – vervalt
 • agendapunt 5: wedstrijdsecretariaat jeugd wordt ‘Mededelingen jeugdbestuur’

3.  Mededelingen bestuur

Afmeldingen: Gert Lokhorst

Er is een nieuwe Automatische Externe Defibrillator (AED) geplaatst, de oude AED was aan vervanging toe. De AED hangt op dezelfde plek als voorheen, namelijk bij kleedkamer 1. Om deze plek bij iedereen kenbaar te maken,  zijn en worden er op diverse plekken op het complex nieuwe AED-aanwijsborden opgehangen. Aan het jaarlijkse onderhoud van de AED is tevens een instructie gekoppeld. Ondanks diverse verzoeken aan trainers/leiders (via het jeugdbestuur) waren er bij de laatste onderhoudscontrole helaas geen geïnteresseerden voor de instructie. Op verzoek van Jan Beitler zal de datum van de eerstvolgende instructie nu ook op de site kenbaar worden gemaakt, zodat ook andere geïnteresseerden zich kunnen aanmelden.

In het verlengde hiervan is SC Hoevelaken nog naarstig op zoek naar vrijwilligers voor de EHBO-post op wedstrijddagen. Oproepen hiertoe via de site, facebook en posters in de kantine hebben tot nog toe geleid tot slechts 1 (!) aanmelding, te weten van Samara Geijtenbeek. Verzoek aan de aanwezigen nu, om in hun eigen kring te werven.

BN ‘had wel eens vernomen van andere verenigingen’, dat er tijdens de thuiswedstrijden van Hoevelaken 1 niemand in de bestuurskamer aanwezig was om tegenstanders of scheidsrechters te ontvangen (??)

Het ‘mogelijke probleem’ wordt niet herkend door de aanwezige bestuursleden. Er is ook dit seizoen weer een rooster voor de bestuursdiensten op de zaterdagen. Op alle wedstrijd zaterdagen zijn er personen aanwezig van 08.00 – 17.30 uur. Zelfs tijdens de lotenverkoop tbv het 3-jaarlijkse internationaal toernooi is er bezetting in het Witte Huisje!

GvdG had vernomen dat het op zaterdag 1 september een chaos was. Er zouden geen scheidsrechters zijn geweest voor de wedstrijden en er zou niemand van het (jeugd)bestuur aanwezig zijn geweest om de boel in goede banen te leiden.

Er is (achter de schermen) door een aantal leden van het hoofdbestuur de gehele voorafgaande week hard gewerkt om de arbitrage voor ondermeer de jeugdwedstrijden rond te krijgen. Door een veelvoud van omstandigheden is dit helaas (!) niet gelukt. Een mondelinge nadere toelichting hierop is desgewenst te verkrijgen bij Eduard Koster.

GvdG had van AB zelf begrepen, dat hij niet goed wist wat er van hem verwacht wordt tijdens een bestuursdienst op zaterdag.

AB zelf was helaas afwezig voor een nadere toelichting. Het bestuur deelt mee, dat álle personen die op zaterdagen bestuursdiensten draaien persoonlijk zijn ingewerkt en dat zij dus wel degelijk weten wat er van hen verwacht wordt. Daarnaast is er ook een ‘plan-van-aanpak’ aanwezig.

BN heeft de uitslagen van de wedstrijden van het afgelopen weekend gemist. Weten de mensen die dienst hebben op zaterdag misschien niet hoe ze een en ander moeten verwerken? Het is sowieso wat ‘stil’ op de site.

Allereerst, er is een stappenplan ‘uitslagen verwerken op de site’ uitgereikt aan de personen die de bestuursdiensten draaien. Desondanks kan het wel eens voorkomen, dat je ná een bestuursdienst op zaterdagochtend en/of –middag en nádat je tussendoor nog even een of twee wedstrijden gefloten hebt en nádat je zaterdagavond nog even het geld bij de bank hebt gestort, dat je ‘s avonds thuis lekker languit op de bank neerploft en beseft: Shit, de uitslagen vergeten! Tja, wat zou je dan zelf doen……??

BN vraagt zich af of wij de Grote Clubactie soms zijn vergeten?

Nee, wij zijn de Grote Clubactie niét vergeten. Maar ook hiervoor geldt: Geen vrijwilligers? Geen Grote Clubactie! Maar misschien zijn er onder de aanwezige leden nog personen, die (al volwassen) zoons of dochters hebben die deze taak op zich zouden willen nemen. Deze zouden zich dan kunnen melden bij het (jeugd-)bestuur, zodat we dan volgend jaar wél kunnen meedoen met de Grote Clubactie.

4. Wedstrijdsecretariaat senioren/vrouwen VERVALT

5. Mededelingen Jeugdbestuur – Jurgen Tomassen, jeugdvoorzitter

Aan de zaal te zien lijkt het alsof de club vergrijst, maar het gaat bij de jeugd weer erg goed dit jaar. Voor alle teams zijn gelukkig weer leiders en trainers gevonden, wat altijd weer een moeilijke opgave is en de selectietrainers kunnen binnenkort weer een contract ondertekenen.

Het jeugdbestuur vergadert 1x per maand samen met iemand van de VTZ, maar er zijn bij het jeugdbestuur dit jaar wel een paar wijzigingen:

Maarten Stoffels heeft de plek van Frans Schimmel overgenomen bij de JO11 en Edward Beitler heeft de taak van Maarten Stoffels overgenomen bij de JO9/JO8/JO7.

De andere coördinatoren zijn nog steeds:

Gert Lokhorst bij de O13, Ruben Kruithof bij de O15 en Rob van der Marck bij de O19 en O17.

Enkele teams waren verkeerd ingedeeld en deze zijn door de KNVB lager ingedeeld. Dit heeft ervoor gezorgd dat er weer meer speelplezier is.

De voetbalschool traint onder leiding van Danny Erkes elke zaterdagochtend de Hummels en de JO7. Er zijn nu ruim 20 Hummels actief, daarom zal er deze winter waarschijnlijk ook een J08-6 komen.

Ook begonnen we dit voetbaljaar met een scheidsrechtersprobleem, omdat de scheidsrechterscoördinator was opgestapt. Ariane Schippers heeft dit nu opgelost door de bestaande scheidsrechters samen met de spelers van de O19 en O17 te laten fluiten.

Successen waren er dit jaar voor de O17-3 die zowel in de winter kampioen werd als bekerkampioen in de zomer en de O17-1 die naar de hoofdklasse ging.

Ook een groot succes was dit jaar het internationaal jeugdtoernooi en het schoolvoetbal. Hierbij (schoolvoetbal) was Albert Heijn de hoofdsponsor en deze stelde een wisselbeker ter beschikking.

In de herfstvakantie zal de voetbalschool een voetbal 3-daagse houden met de naam Play the Spanish way.

We hebben nog steeds wel een probleem met het vinden van keeperstrainers, want het blijft toch steeds weer een grote opgave om genoeg vrijwilligers te kunnen vinden.

GvG vraagt of de spelregels van de JO8/JO7/JO6 kenbaar kunnen worden bij de teamleiders, ouders en spelbegeleid(st)ers?

KNVB heeft boekjes uitgegeven met de nieuwe wedstrijdvormen en de daarbij horende spelregels. Deze zijn uitgedeeld en er zal tevens bekeken worden of er op onze clubsite een filmpje met uitleg over de nieuwe wedstrijdvormen geplaatst kan worden.

6Kantinezaken – Carla Welgraven

Kantine heeft een druk, maar mooi seizoen achter de rug met als uitschieters o.a. het Internationale Jeugdvoetbaltoernooi, de wedstrijd van AZ tegen het team van Amersfoortse spelers, het bedrijventoernooi en de derby tegen Terschuur.

Op zaterdag 20 oktober a.s. zal er een aanvang worden gemaakt met het tweede gedeelte van de werkzaamheden ter verfraaiing van de kantine. Boven de bar zal door Mike Geurtsen en zijn medewerkers een luifel worden geplaatst. Er is gekozen voor deze datum, omdat er vanwege de herfstvakantie een beperkt aantal thuiswedstrijden gespeeld wordt en de overlast voor de bezoekers van de kantine zodoende beperkt blijft. Het Euro 50 bord zal dan opnieuw een plekje krijgen in de kantine. Frans Schimmel sr. heeft aangeboden te willen helpen met o.a. de administratieve zaken rondom de Euro 50 club.

De invulling van het kantinerooster met vrijwilligers blijft problematisch. Er zal nogmaals een oproep gedaan worden aan ouders/verzorgers.

Het verbod om aan jongeren onder de 18 jaar alcohol te schenken blijft een heikel punt. Duidelijk is wel dat het niet enkel een zaak van de jeugd alleen is, maar dat iedereen (dus óók de ouders) bewust moet worden dat het verbod er is en wat de mogelijke consequenties zijn voor de vereniging bij overtreding hiervan. De KNVB kan niet alleen een eerste elftal punten in mindering brengen, maar daarnaast ook (hoge) boetes opleggen. In uiterste gevallen kan zelfs tot (tijdelijke) sluiting van de kantine overgegaan worden. Het is een zaak van ons allen om jongeren aan te spreken, wanneer zij nog geen 18 jaar zijn en toch bier drinken. Het maakt niet uit of zij toestemming hebben van hun ouders. Op de club geldt, Geen 18? Geen alcohol!

MW vraagt of er geen mogelijkheid is om een sanctie op te leggen aan overtreders van het verbod? Te denken valt b.v. aan een schorsing.

-Het bestuur zal zich hierover beraden.

GvdG vraagt of er in de rust van Hoevelaken 1 extra bemensing kan komen achter de bar?

-Aangezien er helaas (nog) geen wachtlijst is voor vrijwilligers ontkom je er niet aan, dat het soms iets langer duurt voor je je bestelling kunt plaatsen.

7. Sponsorcommissie – Léon Breuers

De huidige sponsorcommissie is al vanaf 2007 actief. Tezamen met Katja Griever, Bas Wernsen en sinds 2 jaar ook Martin Schreuders houden wij ons bezig met alle zaken die gerelateerd zijn aan sponsoring, waarbij Katja zich vooral concentreert op de kleding en deels ook op de materialen.

Het seizoen 2017/´18 mag qua sponsoring wederom een positief jaar genoemd worden. Het totaal aantal sponsoren is in het afgelopen jaar gestegen van 111 naar 117. Het totaalbedrag aan sponsorbijdragen is ongeveer gelijk gebleven. Daarentegen is het bedrag dat aan sponsorkleding en tassen is besteld weer gestegen. Totaal is er in het afgelopen seizoen aan circa € xxxxx,xx aan gesponsorde kleding besteld.

De contracten met de hoofdsponsoren Eigenhuis Keukens en Van Duinkerken zijn vorig jaar weer met respectievelijk 3 en 5 jaar verlengd. Naast de normale afspraken hebben beide hoofdsponsoren het financieel mogelijk gemaakt om 60 vrijwilligers (coaches, leiders en de onderhoudsploeg) van een coachjas te voorzien. Ook heeft Van Duinkerken in het afgelopen jaar voor ruim € xxxxx,xx aan nieuwe kleding voor de jeugd beschikbaar gesteld, gratis welteverstaan!

Het reclamebureau Buitengewoon Concept (inmiddels verhuisd van Nijkerk naar Amersfoort) heeft in het afgelopen seizoen wederom ‘om niet´ onze clubbladen De Zijlijn en de Presentatiegids vormgegeven.

In overleg met Carla Welgraven en haar team zijn er extra statafels aangeschaft. Ook voor deze tafels hebben wij sponsoren gevonden. Men betaalt € xxxxx,xx per jaar per tafel met een minimale looptijd van 3 jaar.

Sinds 2009 organiseren wij in samenwerking met de hockeyvereniging, onder de naam Sportminded Hoevelaken, twee bijeenkomsten per jaar voor de grotere sponsoren van de beide verenigingen. Het afgelopen seizoen hebben wij een bijeenkomst georganiseerd bij Zandfoort aan de Eem en van daaruit hebben we een bezoek gebracht aan Picnic, de online supermarkt die de boodschappen gratis thuis aflevert. In mei waren we te gast bij Gazelle Experience Center met gastsprekers Chris Vos en Lisa Bunschoten, medaillewinnaars tijdens de Paralympische winterspelen snowboarden.

Jaarlijks worden alle sponsoren uitgenodigd om de laatste thuiswedstrijd van ons eerste elftal bij te wonen onder het genot van een hapje en een drankje. Dit jaar was de opkomst vrij hoog, mede dankzij het mooie weer.

In het afgelopen jaar zijn er weer veel reclameborden vervangen en toegevoegd. Onze speciale dank gaat hierbij uit naar de mannen van de onderhoudsploeg die de borden allemaal hebben gemonteerd en vaak ook eerst gedemonteerd. Dank ook aan Ben Boekhout en zijn team, die de borden keurig hebben schoongemaakt.

De Vriendenloterij blijkt nog steeds een relatief “makkelijke” bron van inkomsten voor de club. Het afgelopen jaar was de opbrengst € xxxxx,xx.

Zo ook de samenwerking met Broekhuis auto’s. Wij ontvangen een clubbonus voor iedere auto die bij een Broekhuis vestiging wordt gekocht of geleased. Ook voor de onderhoudsbeurten ontvangen wij een bonus. Vorig jaar heeft ons dit € xxxxx,xx opgeleverd.

In samenwerking met Schoonderbeek en CJVV hebben wij op 30 juni jl. AZ op bezoek gehad die een oefenwedstrijd speelden tegen een speciaal hiervoor samengesteld Amersfoorts selectieteam. Het bleek al met al een behoorlijke organisatie. Ondanks alle inspanningen viel het bezoekersaantal wat tegen, door o.a. de hoge temperatuur, een WK-voetbalwedstrijd op televisie en we hadden ook nog de nodige concurrentie van evenementen in de directe omgeving, zoals een oefenwedstrijd van Feyenoord bij SDC Putten. Desondanks kunnen we er met veel plezier op terugkijken, vooral ook omdat we er als club financieel goed uitgesprongen zijn. De kosten voor het inhuren van AZ waren voor rekening van Schoonderbeek en de door ons gemaakte kosten voor de huur van de partytenten, de buitenbar en de muziekinstallatie werden gesponsord door respectievelijk Schueler/Pon Dealer, Gardena en ID-DJ.

Katja heeft recent nogmaals aangegeven te willen stoppen met de coördinatie van alles wat met kleding te maken heeft, maar deze keer heeft zij ook een deadline gesteld. Vóór eind december hoopt ze haar werkzaamheden te kunnen overdragen. Zo niet, dan heeft de club een enorme uitdaging, temeer ook omdat de overige leden van de sponsorcommissie deze taak niet zullen overnemen. Het is daarom van groot belang dat u allen actief meedenkt in het vinden van een oplossing. Hierop geeft MW aan, wel een oriënterend gesprek te willen met de commissie. Een datum hiervoor zal worden gepland.

Tot slot wil ik ook nu weer van de gelegenheid gebruik maken om al onze sponsoren te bedanken voor hun vaak al jarenlange trouwe steun aan onze club!

8. Voetbaltechnische Zaken (VTZ) – Sander te Hoonte

De Commissie VTZ is het afgelopen jaar een vijftal keren in de voltallige samenstelling bijeengekomen. De scoutingscommissie vergadert maandelijks.

De Commissie VTZ bestond in 2017/’18 uit:

 • Sander te Hoonte (voorzitter) – jeugd
 • Vrouwenvoetbal  – vacant (werd waargenomen door Sander te Hoonte)
 • Jeroen Kok – jeugd
 • Robert van Leijenhorst  – jeugd
 • Henk Vonder – scouting
 • Edwin Elverding – keepers
 • Theo Geurtsen – overige senioren

Om de bovenliggende doelstelling van het beleidsplan, SC Hoevelaken 1 ook op de langere termijn op 2e / 3e klasse niveau actief te kunnen houden met spelers welke door onszelf opgeleid zijn, is vorig jaar besloten om vanaf de jongste jeugd (Hummels) hieraan invulling te geven. Een opbouw, waarbij de belangrijkste doelstelling opbouw van technische vaardigheden is en waarbij goede training en creëren van de juiste weerstand door indeling van spelers en teams op het juiste niveau essentieel is.

Belangrijke uitdaging het afgelopen jaar was de invoering van de nieuwe speelstijlen, waar de doelstellingen volledig aansluiten bij onze doelstellingen uit het beleidsplan voor deze leeftijdsgroepen, ontwikkeling van techniek. Wedstrijden winnen is nog altijd leuk, maar tot en met JO10 niet meer met kampioenschappen als einddoel. Wedstrijden met een uitslag van 11–7 of 7–7 zijn niet bijzonder meer, eerder regel. Dit seizoen is dat ook nog aangevuld met de 8-tegen-8 vorm, waarbij wel eindstanden worden bijgehouden.

De uitdaging van de nieuwe door de KNVB gekozen structuur van geboortejaar versus combinatie van 2 geboortejaren is, om evenwichtige teams neer te zetten. Eventuele talenten worden over meerdere selectieteams verdeelt. Toch sluit ook dit aan bij ons beleidsplan, waarbij wij de voorkeur hadden om een tweede team van eerstejaars (schaduwselectie) samen te stellen. Dit is nu normaal.

Eén van de doelen die wij ons als VTZ gesteld hadden, was zoveel mogelijk trainers aangesteld te krijgen die hoog (selectie) gespeeld hebben of nu nog spelen. Het liefst met trainersdiploma. Wij zijn daarom blij dat we Aron Kok, Coen Bos, Edwin Duijst, Robin Vonder en Olaf de Rijke hebben kunnen aanstellen voor O13-1, O12-1 en O11-1 en dat Sem van der Velde bereid was om na jaren O13-1 de O10 onder zijn hoede te nemen. Naast deze selectiespelers zijn er ook een aantal trainers actief die nu nog in de O17 of O19 spelen. Een goede ontwikkeling.

Dennis Willemsen en Aart Brons hebben afgelopen seizoen ook hun contract verlengd, vooral de promotie van de JO17-1 is als belangrijkste prestatie het noemen waard.

Indelingen hebben afgelopen seizoen in nauwe samenwerking tussen Jeugdbestuur, VTZ en trainers plaatsgevonden. Uiteraard kan het altijd beter, maar het aantal discussies was dit jaar zeer beperkt!

Zowel deze trainers als de vaders of andere vrijwilligers die we gelukkig op veel teams hebben gevonden, verdienen begeleiding. Net als elke speler een goede training verdient. Van onderaf willen we het trainersniveau omhoog krijgen, daarom hebben we aanvullend op de begeleiding van de Hummels, nu ook de JO08 circuittraining laten begeleiden door de Voetbalschool. De begeleiding van de Hummels bleek na evaluatie als succesvol ervaren door zowel ouders, Voetbalschool, trainers als VTZ. In samenwerking met de Voetbalschool hebben we inmiddels ook een tweetal avonden verzorgd in het kader van train-de-trainer. De voetbalschool geeft hun visie over trainen, doet voor en geeft handvatten.

Gedurende het seizoen organiseerde de Voetbalschool diverse activiteiten die tot op heden goed bezocht worden Hierbij hebben we in overleg ook activiteiten ingevoerd die minder lang duren en ook minder kostbaar zijn.

VTZ heeft zich in de tweede helft van het seizoen, in samenspraak met VR1 en het bestuur, nadrukkelijk bemoeit met het aanstellen van een trainer voor VR1. Een drietal trainers is op gesprek geweest, maar ‘de klik’ was er direct met Jan Tiernagan en er is snel overeenstemming bereikt.

Contracten met Harry Oussoren en Ben Boekhout zijn reeds in de winterstop verlengd. Uiteraard in samenspraak met de spelersraad en op basis van goede resultaten en een positieve speelstijl.

Nabrander: Jeroen Kok en Robert van Leyenhorst zijn inmiddels gestopt met hun werkzaamheden voor de commissie VTZ.

9. Jaarverslag penningmeester – Rudy de Rijk

De penningmeester geeft een toelichting bij de gepresenteerde jaarcijfers. De bedragen worden niet in deze notulen verwerkt.

Geïnteresseerden kunnen de Jaarrekening SC Hoevelaken seizoen 2017/2018 op verzoek inzien.

RN wil graag nadere c.q. schriftelijke uitleg over de kantine opbrengsten over de jaren 2011 tot 2015.

Penningmeester zal deze verstrekken. (nb inmiddels per mail van 17-10-2018 verstrekt aan vraagsteller)

RN vraagt zich of het niet wenselijk is, dat er een tweede penningmeester aangesteld wordt. Mogelijke ‘problemen’ kunnen zodoende op tijd opgemerkt worden.

Penningmeester geeft aan dat de kascommissie, tw Jan Beitler en Marco Heining, zich al met deze taak bezighoudt.

Volgens RN heeft deze kascommissie ‘onvoldoende tot geen verstand van financiële zaken’ en pleit toch voor een tweede penningmeester.

Het bestuur zal zich hierover buigen. Wordt vervolgd.

10. Kascommissie – Jan Beitler en Marco Heining

De kascommissie van S.C. Hoevelaken is op donderdag 11 oktober in Hoevelaken bijeengekomen om de jaarrekening 2017-2018 te bespreken.

De jaarstukken bestaande uit de resultatenrekening 2018, de balans 2018 en de toelichtingen/uitsplitsing zijn bestudeerd en besproken met de penningmeester.

De kascommissie is van oordeel dat de stukken in orde zijn en een getrouw beeld geven van de financiële ontwikkelingen zoals die zich hebben voorgedaan in de vereniging in het afgelopen jaar.

De kascommissie adviseert de algemene ledenvergadering om de jaarstukken goed te keuren en decharge te verlenen aan de penningmeester.

wg Jan Beitler en Marco Heining

11. Huldiging leden met 25-, 40- en 50-jarig lidmaatschap

Zie hieronder

12. Rondvraag

JvD: Kunnen de douchekoppen ontkalkt worden?

 • Ja, vraag wordt direct doorgespeeld aan de aanwezige leden van de onderhoudsploeg

WU: Kan de klok boven het scorebord bij veld 1 gerepareerd worden?

 • Ja, er is reeds contact geweest met de leverancier van het scorebord. Deze adviseerde het binnenwerk van de klok te demonteren en te verzenden. Dit zou (veel) goedkoper zijn dan een (mogelijke) reparatie ter plaatse door een monteur van het bedrijf. ‘Mogelijk’ omdat het vooraf niet valt in te schatten of het sowieso ter plekke gerepareerd kan worden. Hierop is al tweemaal gevraagd aan de onderhoudsploeg om het binnenwerk te demonteren. Tot op heden helaas nog zonder resultaat.  (De aanwezige coördinator van de JJC geeft hierop aan dat eea binnen afzienbare tijd geregeld wordt.)

13Sluiting

De voorzitter dankt eenieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.

 

 

(NB van de vraagstellers zijn in dit verslag in het kader van de privacy wetgeving alleen de initialen vermeld / Eduard Koster) 

 

JUBILARISSEN 2018

25 Jaar lid

-Marcel Doppenberg

“Lid sinds 1980, maar nog nooit een lintje gezien. Foutje in de administratie?”. Ik verwijs naar pagina 13, in de Zijlijn najaar 2017. Leuk artikel over een bijzondere jaargang van onze A1 in seizoen 1990-1991. Er staat in het stukje over jou dat je in de F-jes bent begonnen, o.a. met Hans van der Haar. Na de jeugd, voetbalde je sporadisch in het het 1e, maar voornamelijk in het 2e, 3e en 4e. Met trainer Arie van der Pas werd je in het 5e kampioen in 1999. Nu zien we je nog vaak tijdens de 3e helft in de kantine. Een biertje drinken met vrienden, of twee… Marcel, over twee jaar sta je hier weer; 40 jaar lid. Als je even bij ons, in 2005, in het witte huisje was binnengelopen, of ons had aangeschoten op een willekeurige zaterdag, dan had je dit bordje in 2005 al gehad. Maar, beter te laat, dan nooit!

-John Kok

“Oude krijger”! Nog steeds een steunpilaar op het middenveld van onze hoofdmacht. Niet kapot te krijgen. Jouw haren zijn grijzer, maar je schoffelt alle gaatjes dicht. Ik ken John nu al meer dan 18 jaar. Op 1 juni 2000 gingen we in Hoevelaken wonen. Kinderen waren daar niet blij mee. Oude en vertrouwde stekkie in het noorden verlaten en Hoevelaken was ons nieuwe domicilie. De volgende dag kwam onze buurjongen, ene John, met een campingtafel, stoeltjes en een spelletje monopoly. Jimmy en Vincent wisten gelijk dat het ook in Hoevelaken gezellig zou zijn. Jarenlang zie ik je nu al spelen John. Promotie met de A1, promotie met het 1e, schoffelend in het 2e en opgeven doe je nooit. Je bent een speler naar mijn hart en ik hoop dat je nog heel lang de harten van onze supporters sneller doet laten kloppen.

-Peter van Tol

Peter schrijft Eduard Koster: bedankt voor de uitnodiging voor de vergadering van 15 oktober, maar ik voetbal al 44 jaar bij s.c. Hoevelaken. Toen ik vijf jaar was, al met Teus van Rootselaar. Peter, op deze korte termijn konden we onze administratie niet aanpassen en op een ander moment volgt jouw cadeau voor 40 jaar lid. Je speelde in de senioren ook in het roemruchte 5e team, met o.a. Karel, Marc, etc. Nu ben je al jaren die aardige leider in de jeugd. Dit seizoen de JO19-2.

40 jaar lid

-Robert Geijtenbeek

Beste Robert, op 6 oktober 2008 mocht ik je huldigen voor een 25 jarig lidmaatschap. Ik wist toen niet dat je van 1972 tot 1982 ook al tien jaar lid was geweest. Eén jaar onderbreking slechts….E.e.a. komt aan het licht door een leuke discussie, die jij, Arnold van den Hoeven en ik hadden in maart van dit jaar. Je was in 2008 derhalve al 35 jaar lid en vandaag 45 jaar. Ook deze onvolkomenheid in onze administratie heeft Jan Beitler heel sportief opgepakt en over vijf jaar sta je hier vast weer. Jij bent een jongen van de club, je was een sterke verdediger in het 1e (ik heb je nog kampioen zien worden in 2004), je was scout, en tegenwoordig ben je een betrokken vader en clubwatcher. Deze is voor jou en ook met twee puntjes op de “lange ij”.

50 jaar lid

-Arnold van den Hoeven

Beste Arnold, van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal. Ik vind het nog steeds onvoorstelbaar dat iemand 50 jaar lang lief en leed deelt met een club. Ik heb daar veel bewondering voor en zeker voor jou. Het eerste wat me bij jou te binnen schiet is “jouw onvoorwaardelijke clubliefde”. Nog elke zaterdag kom je ’s ochtends trouw de talenten van Hoevelaken scouten. Later op de dag, ’s middags, volg je de verrichtingen van het 1e en 2e. En op zondag, tijdens het fietsen, volgt vaak onze onderlinge evaluatie. Je speelde een eminente rol in de totstandkoming van het technisch beleidsplan. Samen met Robert. In vertrouwen kan ik soms moeilijke zaken binnen de club met je delen. Jouw visie is dan opbouwend en ondersteunend. Natuurlijk is het prettig als je twee zoons kunt zien spelen, maar in een recente “Aangedikt” gaf je in een ode aan Beer Visscher terecht aan dat clubliefde meer is dan die twee zoons op het veld. Ik hoop dat ik nog lang met je mag sparren over het wel en wee binnen onze club.

-Jos Springveld

Jos, net als Arnold ben jij nog zo’n positief ingestelde clubwatcher. Zolang ik je ken, ben jij bij de club. Ook jij was een robuuste verdediger in ons 1e. Net als Arnold. In het recente verleden was je 10 jaar lang de vaste verzorger van onze selectie. Al die jaren, elke donderdag en zaterdag. En alle materialen waren aanwezig. Daar heeft het nooit aan gelegen. Alles was op en top verzorgd. Nu volg je de selectie vanaf de “overkant”. Dit is een bijzonder gezelschap, moet u weten. Sommigen hebben nu al een vaste zitplaats met een seizoenskaart. Soms is het gemopper niet van de lucht, maar altijd wordt onze club door hen gesteund. In weer en wind. 50 jaar lid Jos, ook jij verdient deze spelt met ere. Je bent één van die monumenten binnen onze club.

-Cees en Wim Uiterwijk

Op maandag 6 oktober 2008 mocht ik zoon Cees huldigen als 40-jarig lid. Vader Wim werd, samen met Ger Louis en Frans Overmars, benoemd, tot erelid. Het werd een memorabele avond. Cees, jij was een gevreesde aanvaller in onze hoofdmacht en vader Wim ging altijd mee naar de wedstrijden en maakte jarenlang deel uit van ons bestuur. Later werd Cees leider van het 2e. Wim is nog altijd elke dag op onze club te vinden. Het is bijzonder dat ik jullie weer samen mag huldigen. We dachten dat Wim pas 40 jaar lid was, maar je zegt heel stellig dat je samen met Cees tegelijk lid bent geworden. Dit moet zo zijn. Vandaar voor zoon Cees de mooie speld en voor vader Wim de speld en ook het aandenken voor 40 jaar. Dit is een heel bijzonder moment lieve mensen en ik hoop dat vader en zoon Uiterwijk nog lang op onze club aanwezig zijn.

-Ben Willigenburg

Je hebt van die leden, die je niet zo vaak ziet, maar die er op dit soort avonden altijd wel zijn. En voor de club zijn ze ó zo belangrijk. Ben is jarenlang de vertrouwenspersoon geweest voor onze penningmeester en de financiële boekhouding van de club. Al 50 jaar lid. Ben, wat een mijlpaal. Deze speld is ook voor jou meer dan verdiend.

(vlnr) John,Jos,Arnold,Robert,Cees,Ben,Wim,Marcel
(op de foto ontbreekt Peter)

Top