Wees op tijd met uit- of overschrijven

Helaas heeft het voetbalseizoen een wat onvoorzien einde. We weten allemaal de reden en vertrouwen erop, dat een ieder kon instemmen met de genomen maatregelen.

Ingestuurd door: Ledenadministratie

We hopen jullie natuurlijk allemaal weer terug te zien bij de start van het nieuwe seizoen! Maar misschien denk je erover om te willen stoppen met voetbal of wil je op een andere sport (eigenlijk ondenkbaar!). Bedenk dan wel om je tijdig af te melden bij sc Hoevelaken !

Afmelden via leider/trainer kan in veel gevallen tot miscommunicatie leiden.

Afmelden na 30 juni kan leiden tot verplichting van voldoen KNVB-contributie.

Overschrijving naar andere voetbalvereniging dient voor 10 juni aangevraagd te worden.

Het afmelden als lid van sc Hoevelaken kan uitsluitend schriftelijk.

In mail naar ledenadministratie@schoevelaken.nl

Of naar Nassaulaan 54 3871 CZ Hoevelaken / Postbus 57 – 3870 CB   Hoevelaken

Terugblik voetbal driedaagse

Ingestuurd door: Dennis Been

Eindelijk mocht er weer gevoetbald worden! Het werd een groot voetbal-feest bij sc Hoevelaken! Verdeeld over de ochtend en middag hebben bijna 70 kinderen drie dagdelen gevoetbald bij De Voetbalschool – Hoevelaken. Uiteraard werden er de nodige maatregelen getroffen, maar dit mocht de pret niet drukken.

Het eerste deel van het programma stond dagelijks in het teken van techniektraining. Na een korte drinkpauze werden vervolgens verschillende spel- en wedstrijdvormen gespeeld. De 3-daagse werd afgesloten met een toernooivorm.

Wil jij de volgende keer ook meedoen bij De Voetbalschool – Hoevelaken? Ga dan naar: www.devoetbalschool.nl.

Veiligheids- en hygiëneregels tijdens de jeugdtrainingen vanaf 29 april

Bron: Protocol NOC-NSF, aangepast of aangevuld met eigen punten waar van toepassing

Ingestuurd door hoofd- en jeugdbestuur

Tijdens de trainingen die vanaf 29 april bij SC Hoevelaken worden aangeboden, moeten we er met elkaar voor zorgen dat alles veilig en hygiënisch kan plaatsvinden. Daarom gelden de onderstaande algemene regels en specifieke regels voor spelers en ouders/verzorgers. Graag deze regels zorgvuldig bestuderen voordat de trainingen beginnen. Voor trainers en vrijwilligers tijdens de trainingsavonden volgen nog aparte instructies.

Veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • douche thuis en niet op het sportpark;
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan 5 minuten voor de training aan op het sportpark en ga direct daarna naar huis.

Veiligheids- en hygiëneregels voor de spelers

 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • kom alleen naar het sportpark wanneer er voor jou een training gepland staat;
 • reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
 • kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar het sportpark;
 • kom zoveel mogelijk op de fiets;
 • kom in sportkleding naar de training. De kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
 • kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;
 • spelers van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen, dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
 • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken en gebruik alleen je eigen bidon;
 • verlaat direct na de training het sportpark.
 • spuug niet en snuit niet je neus op het veld;
 • pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen aanhebt;
 • probeer de bal zo min mogelijk te koppen

Veiligheids- en hygiëneregels voor ouders/verzorgers

 • informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • breng je kind(eren) alleen naar het sportpark wanneer er een training voor jouw kind(eren) gepland staat;
 • breng je kind(eren) niet naar de training als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
 • breng je kind(eren) niet naar de training als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • breng je kind(eren) niet naar de training als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • laat je kind alleen naar de training komen of reis alleen met jouw kind(eren), maximaal één ouder per kind;
 • breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar het sportpark;
 • ouders, verzorgers, broertjes, zusjes en toeschouwers hebben geen toegang tot het sportpark en vertrekken direct weer, om samenscholing buiten de hekken te voorkomen;
 • houd onderlinge afstand van 1,5 m met anderen bij het brengen en halen
 • er mag geen groepsvorming van ouders/verzorgers/leden plaatsvinden buiten het sportpark
 • kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
 • direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorgers de kinderen op van het sportpark op dezelfde plek als waar het kind is gebracht. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

Bestuursbericht

Beste allen,

Na de persconferentie van de overheid op dinsdag 21 april heeft het (jeugd)bestuur de volgende besluiten genomen:

A). Helaas kunnen we het bedrijventoernooi en de vrijwilligersavond op respectievelijk 13 en 20 juni niet door laten gaan. Wij zien nu geen mogelijkheid om dit in de 1.5 meter samenleving te organiseren. Helaas.

B). Openstelling na versoepeling van de Coronamaatregelen en opstarten jeugdtrainingen; plan tot en met 15 mei 2020.

Algemeen

Na de door de Rijksoverheid gestelde versoepeling van de Coronamaatregelen gaan we de jeugdtrainingen weer opstarten. Uit peilingen en reacties van trainers en (jeugd)leden blijkt dat er een grote belangstelling is om te starten en (vanuit de trainers) om hier ook daadwerkelijk aan bij te dragen.  Dit plan geldt tot en met 15 mei en bestaat uit 2 stappen:

 • Het verzorgen van trainingen voor de jeugdgroepen tot en met O13: vanaf 29 april tot en met 15 mei.
 • Het verzorgen van trainingen voor de jeugdgroepen vanaf O14-groepen tot en met O19: vanaf 4 tot en met 15 mei.

Er wordt gestart met 1 training per week van 60 minuten voor elk jeugdteam. In de week van 11 mei evalueren we en nemen we eventueel besluiten over de trainingsdagen, de trainingsgroepen en  mogelijk verdere opschaling.

Uitgangspunten

 • Er wordt voldaan aan alle gestelde eisen vanuit de Rijksoverheid inclusief alle gedragsadviezen (er mogen geen ouders langs de lijn, de kantine is gesloten en we moeten thuis douchen).
 • Personen die behoren tot de risicogroepen of die ziekteverschijnselen vertonen komen niet naar Kleinhoven.
 • Zowel trainers als spelers doen mee op basis van vrijwilligheid.
 • Alleen de voor de training noodzakelijke personen, toezichthouders en jeugdleden die training hebben, komen op het complex.
 • In eerste instantie zal er worden getraind tot en met de maand juni en op basis van de oude teams.
 • Maximale spreiding van de teams over de tijd, de zaterdag is daarbij een uitwijkmogelijkheid (ook dan geldt: geen ouders e.d.).
 • Op de avond van 4 mei vinden er geen trainingen plaats.
 • Er vindt toegangscontrole plaats.
 • (Jeugd)bestuur en TC bewaken uitgangspunten en passen gezamenlijk het beleid aan.
 • De TC (Harry Oussoren, Dennis Willemsen, Aart Brons, Sander te Hoonte, Bennie Boekhout, +JB-lid) coördineert de trainingen van O14-O19 en neemt beslissingen ter plekke indien aanpassingen nodig zijn.
 • Het splitsen van de avonden waarop trainingen worden gegeven voor O8 t/m O13 en O14 t/m O19

Aandachtspunten trainingen en oefenvormen

 • Het JB peilt bij de trainers de belangstelling om trainingen te geven. Bij de O14-O19 zullen we dit aanvullen met selectiespelers. Verwacht wordt dat we voldoende trainers kunnen mobiliseren;
 • De O14-O19 groepen trainen in oefenvormen waarbij ze 1,5 meter afstand van elkaar en de trainers houden; Hiervoor zullen we gebruik maken van 3 velden die we in een kwart verdelen. Elk kwart heeft een begeleider en 4 tot 5 spelers.
 • Bovengenoemde TC maakt in samenspraak met de voetbalschool een opzet voor een training met 1,5 meter afstand voor de O14-O19 groepen.

Welke velden worden er gebruikt?

 • 1, 2, 4 en evt. 5 voor keeperstraining. Veld 3 krijgt namelijk vanaf 11 mei een nieuwe toplaag.

Zijn de andere delen van de accommodatie open?

 • Het clubhuis, kleedkamers en toiletvoorziening bestuurskamer zijn gesloten in deze fase.

Wie mag er wel op het complex?

 • Leden die training hebben; 5 minuten voor – complex direct verlaten na de training
 • Personen die training geven; op basis van bovenstaand uitgangspunt.
 • Toezichthouders en personen die zijn toegelaten door  bestuur

Wie/wat mag er niet op het complex?

 • Mensen die binnen de risicogroep vallen.
 • Leden die niet trainen en leden die geen rol hebben bij de trainingen, het toezicht of het accommodatiebeheer;
 • Seniorentrainingen;
 • Vriendschappelijke wedstrijden tegen andere verenigingen;
 • Toeschouwers en ouders van spelers.

Specifieke randvoorwaarden en instructies voor de leden en ouders/verzorgers

 • Er wordt geen gebruik van de kleedkamers gemaakt (dus thuis douchen en omkleden)
 • Spelers/speelsters komen zelf met maximaal 1 ouder/verzorger naar Kleinhoven;
 • Ouders, verzorgers, broertjes, zusjes en toeschouwers hebben geen toegang tot Kleinhoven en vertrekken direct weer, om samenscholing buiten de hekken te voorkomen;
 • De trainer/trainster haalt spelers op bij het hek bij wedstrijdsecretariaat en leidt ze er na de training weer naar toe;
 • Spelers/speelsters nemen hun eigen bidon mee en gebruiken alleen hun eigen bidon
 • Er komen geen ouders/verzorgers/toeschouwers op complex (afstand houden bij brengen/halen)
 • De trainers/trainsters houden 1,5 meter afstand van elkaar
 • Er mag geen groepsvorming van ouders/verzorgers/leden plaatsvinden buiten het complex
 • Spelers/speelsters komen zoveel mogelijk op de fiets
 • Voor de trainingen van O14-O19 worden verschillende ingangen per veld toegekend. Hiervoor gebruiken we eventueel ook de zijde Weldammerlaan.

Toegangscontrole en toezicht

Er is toezicht en toegangscontrole door 3 personen. Deze personen houden personen tegen die geen toegang hebben, geven instructies en wijzen personen die zich niet aan de richtlijnen en instructies houden erop dat zij hun gedrag moeten veranderen.

Verdere afstemming:

De KNVB komt nog met een protocol. We bekijken dit en vullen het plan en de acties eventueel aan. In het protocol van de KNVB staat ook oefenstof die aan de randvoorwaarden voldoet. Deze oefenstof communiceren we naar de trainers van de O14-O19-groepen.

Namens het (jeugd)bestuur en alle trainers.

Bestuursbericht

Einde voetbalseizoen. Wat betekent dit, ook financieel, voor s.c. Hoevelaken en hoe nu verder?

Beste allen,

Het zijn ongekende tijden voor ons allemaal en dit ondervinden we nu ook allemaal dagelijks aan den lijve. Thuis werken, huisarrest, hard werken als zorgverlener, zorgen over je baan, mensen die ziek worden en helaas ook de eerste bekenden die overleden zijn door het virus.

Het is inmiddels duidelijk dat we hier als club ook veel consequenties van ondervinden. Het sportpark Kleinhoven was al een tijdje gesloten en op 31 maart heeft de overheid deze maatregel verlengd t/m 28 april. Daarop heeft de KNVB per direct besloten dat alle amateurcompetities beeindigd zijn. De uitslagen en standen van het lopende seizoen vervallen en volgend seizoen beginnen we waar we dit jaar begonnen zijn. Ook s.c. Hoevelaken ondersteunt dit besluit. Voetbal mag dan de belangrijkste bijzaak in het leven zijn, gezondheid voor iedereen gaat voor alles.

Bij het maken van teamfoto’s voor De Stip van 1988 werd er al geadviseerd om gepaste afstand te houden en met niet meer dan vier personen bijeen te zijn. Vooruitziende blik?

Verleden week heeft het bestuur een vergadering per Skype gehouden. De club zal een forse schade lijden, met name als gevolg van het gesloten zijn van de kantine. Alleen al het verlies aan inkomsten in de kantine zal leiden tot naar schatting 30.000 euro minder resultaat. De diverse uitgaven gaan gewoon door. Gelukkig heeft de vereniging al jaren een solide begroting. We zijn een financieel gezonde club, maar willen dit graag zo houden. Met dit uitgangspunt zijn we tot de volgende besluiten gekomen:

*Er vindt geen restitutie van contributie e.d. plaats.

*De vrijwilligersvergoedingen worden nog tot eind maart uitbetaald, omdat we nog tot half maart doorgedraaid hebben. M.i.v. 1 april worden ze, tot nader order, stopgezet.

*Onze trainers en verzorger met contract krijgen uiteraard netjes uitbetaald. Inmiddels hebben twee van hen zelf aangegeven dat zij voorlopig dit salaris niet willen. We gaan tevens kijken of we gebruik kunnen maken van de NOW-regeling (werktijdverkorting) als compensatie voor deze kosten. Zo niet, dan zullen we dit verlies moeten nemen.

*De meeste voorraden in de kantine zijn niet aan bederf onderhevig. Dit geldt echter niet voor het bier in de tanks. Heineken heeft toegezegd om deze voorraad (1500 liter) kosteloos weer terug te willen nemen.

*Wij volgen alle mogelijke compensatieregelingen voor clubs op de voet. De aanvraag voor de eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro vanuit noodloket voor de TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) zal worden ingediend.

*De KNVB heeft aangegeven de termijnbetalingen voor april en mei niet te incasseren. Die maandelijkse afdracht komt dus te vervallen.

*De huur van de velden loopt via de gemeente Nijkerk. Wij hopen dat de gemeente de bond zal volgen in haar beleid.

Met bovenstaande maatregelen kunnen we het verlies beperken. We hebben er het volste vertrouwen in dat onze club deze crisis zal overleven. Tot slot: net als jullie allemaal kijken we uit naar hét moment dat er weer gevoetbald mag worden. Juni wellicht? Vriendschappelijke wedstrijden (Terschuur is al genoemd), jeugdtoernooi, bedrijventoernooi en de vrijwilligersavond….laten we hopen dat dit weer spoedig mogelijk is. Intussen zal vanaf 11 mei de toplaag van het kunstgrasveld 3 worden vervangen. Eerst stond dit gepland na alle activiteiten in juni, maar de gemeente heeft het vanwege de voetballoze periode naar voren gehaald.

Het belangrijkste voor nu: blijf allemaal gezond! Houd vol en we zien elkaar hopelijk weer snel.

Willem van Vliet, Eduard Koster, Rudy de Rijk, Carla en Marc Welgraven, Thijs Smeenk, Sander te Hoonte, Léon Breuers en Jurgen Tomassen

Top