Hoevelaken MO19-1 in het nieuw met een missie

Het hoogste meisjesteam van sc Hoevelaken is zaterdag 28 november 2020 door twee sponsors in het nieuw gestoken. Eén van de sponsoren die voor een compleet uit-tenue heeft gezorgd is Muys Metaal. De andere is trainer/coach Jeroen van Dijk, die een missie aan zijn sponsoring heeft gekoppeld. Het verlies van zijn vader, die stierf aan kanker, heeft hem doen beseffen dat er veel meer onderzoek naar deze ziekte moet plaatsvinden. Met toestemming van Kika mag Hoevelaken MO19-1 het logo van deze stichting dragen. Zeven jaar geleden deed Jeroen al een keer hetzelfde met Hoevelaken E3.

Kika heeft wel voorwaarden aan het gebruik van het logo gesteld, want uiteraard moet er iets tegenover staan. Jeroen heeft daarom zijn speelsters opdracht gegeven om eens goed na te denken over een actie voor Kika. Met inachtneming van de corona-maatregelen wordt vervolgens bekeken, welke vorm de actie gaat krijgen.

Wanneer er in 2021 weer gevoetbald mag worden, doet MO19-1 op 12 juni van het komende jaar mee aan het Jasmin Peters meidenvoetbaltoernooi in Vinkenveen. Dit toernooi wordt al sinds mei 2012 georganiseerd en is genoemd naar een speelster van sv Hertha en csw Wilnis, die kort voor haar 14e verjaardag overleed aan acute leukemie. De opbrengsten van dat toernooi zijn voor het Ronald McDonald huis en het Emma Kinderziekenhuis.

De naam van Muys Metaal wordt op de borst uitgedragen. Muys Metaal heeft zich gespecialiseerd in stalen kozijnen en puien.

Hoevelaken JO8-6 in het nieuw

Onder het motto Wat je ver haalt is lekker is Hoevelaken JO8-6 afgelopen maand in nieuwe trainingspakken gestoken. De sponsor is een bedrijf uit Waddinxveen, Arledo BV. Arledo BV is een bedrijfswagengarage voor alle voorkomende bedrijfswagens. Van de eigenaar van dit bedrijf speelt een zoon in JO8-6. Het lijntje is dus kort.

Zaterdag 21 november 2020 was de groep compleet om een fotosessie te houden. De nieuwe trainingspakken, op de groei aangeschaft, konden door de jongste spelers van sc Hoevelaken worden getoond. Dit zijn vlnr: Mees Plugge, Elias van den Bor, Caleb Marais, Levi Groosjohan, Olivier Boersen, Artin Hajipour, Danial Milani, Floris Prins.

Coronajournaal: Plan B van de KNVB

De KNVB heeft woensdag ‘Plan B: Blijven voetballen in tijden van corona’ gepubliceerd.

In het amateurvoetbal staat het seizoen 2020/’21 in het teken van de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Behalve naar de onmogelijkheden, kijkt de KNVB ook naar wat wél kan en waarom dit zo belangrijk is. Deze stappen heeft de bond beschreven in ‘Plan B: Blijven voetballen in tijden van corona’, dat woensdag wordt gepubliceerd.

“Natuurlijk willen we zo snel mogelijk weer veilig wedstrijden voetballen, dat is waarom je lid wordt van een voetbalvereniging. Maar de huidige situatie vraagt om verschillende scenario’s voor de competities en gevarieerde voetbalvormen voor als wedstrijden niet zijn toegestaan. Want we moeten in beweging blijven, zowel voor onze gezondheid als om de verenigingen in leven te houden.”

“Het kabinet kan hierbij helpen door bij het afschalen van maatregelen bijvoorbeeld de groepsgrootte aan te passen voor teamsporten. Een teamsport beoefenen is niet mogelijk in groepjes van twee of vier. We trainen op 1,5 meter afstand veilig in de buitenlucht en in de zaal. Dat kan prima met 30 man op een groot voetbalveld”, aldus Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal.

Nadelige gevolgen door niet te sporten

Uit gegevens van het RIVM blijkt dat het aantal corona-uitbraken op sportclubs beperkt is. Dat komt doordat de activiteiten in de buitenlucht plaatsvinden (veldvoetbal) en het aantal langere contactmomenten op het veld zeer laag is. Met het oog op de gestegen coronacijfers in de gehele samenleving is onder meer het spelen van competities in het amateurvoetbal (‘Plan A’) tot half december niet toegestaan. Langere tijd niet sporten heeft echter nadelige gevolgen voor de volksgezondheid (slechtere gezondheid en lagere weerstand door bewegingsarmoede) en het sociale leven (toenemende eenzaamheid).

Het betekent bovendien opnieuw een zware klap voor de verenigingen en vrijwilligers. De huidige situatie vraagt om flexibiliteit en perspectief. De KNVB heeft daarom fases opgesteld die synchroon lopen met de routekaart van het kabinet en waarmee kan worden op- of afgebouwd afhankelijk van het aangegeven risiconiveau, van alleen trainen (voor senioren met beperkingen) via (oefen)wedstrijden binnen de eigen regio naar uiteindelijk het spelen van competities met beperkt publiek.

Drie pijlers

Het ‘Plan B’ voor het amateurvoetbal bestaat verder uit drie elkaar aanvullende pijlers: 

1. Scenario’s voor het uitspelen van de amateurcompetities 
Het meest positieve scenario is een herstart van de competitie in het weekend van 16 en 17 januari 2021. In dat geval kunnen sommige competities nog volledig worden uitgespeeld dit seizoen. Hierbij komen de bekercompetities wel te vervallen en wordt er in de hele maand juni 2021 doorgespeeld. De overschrijvingstermijn verschuift dan mee met het einde van competities, van 15 juni naar 30 juni. De nacompetitie komt te vervallen voor onder andere het standaardvoetbal, waardoor voor een aantal competities de promotie/degradatieregeling aangepast moet worden. Het volledig overzicht van alle categorieën is te vinden in het volledige ‘Plan B’, dit volgt zo spoedig mogelijk.

Half december wordt besloten of dit scenario haalbaar is. Als dat niet het geval blijkt te zijn, dan worden de competities op een later moment hervat in een deels of volledig aangepaste vorm.

2. Plezierig en veilig blijven voetballen en verenigen

De KNVB moedigt verenigingen aan om, ondanks de lastige periode en het stilleggen van de competities, passende (voetbal)activiteiten te blijven organiseren

Elk dorp heeft minimaal één voetbalvereniging waar men samenkomt. Deze in de wereld unieke verenigingsstructuur draagt al meer dan een eeuw bij aan het lichamelijk en geestelijk welzijn. In totaal zijn in Nederland 1,2 miljoen mensen lid van een voetbalclub en werken er 400.000 vrijwilligers bij de bijna 3.000 verenigingen. Het is verenigingen er alles aan gelegen om te blijven (ver)binden. De KNVB moedigt verenigingen aan om, ondanks de lastige periode en het stilleggen van de competities, passende (voetbal)activiteiten te blijven organiseren. Hiervoor stelt de KNVB een activiteitenbudget beschikbaar waar verenigingen aanspraak op kunnen maken. De definitieve aanvraagprocedure en voorwaarden worden later bekendgemaakt.  

De KNVB staat de verenigingen verder bij door hen digitaal samen te brengen via het nieuwe platform EénTweetje en te wijzen op regelingen, goede voorbeelden van andere clubs en op bestaande (digitale) netwerken. Met het online platform Blijf Voetbalfit helpt de KNVB de verenigingen aan gevarieerde trainingsmogelijkheden en -vormen en creatieve alternatieven die aansluiten bij de dan geldende coronamaatregelen.

3. Toekomstbestendig voetballandschap  
Ook op financieel gebied hebben amateurverenigingen door de coronacrisis een enorme dreun moeten incasseren. De sluiting van kantines veroorzaakt alleen al in het amateurvoetbal een omzetdaling van bijna 4 miljoen euro per week. Vanuit de overheid zijn de afgelopen maanden diverse financiële regelingen bekendgemaakt voor amateursportorganisaties. De KNVB kan de verenigingen via één loket helpen bij de aanvraag van subsidies en financiële compensatie. Daarnaast is de KNVB samen met NOC*NSF continue in gesprek met de overheid over de financiële problemen van de sportverenigingen en mogelijke oplossingen.

Verder wil de KNVB nieuwe kennis ontwikkelen om het voetbal nog tijdens de coronaperiode beter te maken. Dit gebeurt samen met kennisinstellingen, verenigingen, leden, belangenorganisaties en de Jeugdraad van de KNVB. Want juist het perspectief van de bijna 600.000 jeugdleden is nodig om de accenten voor de toekomst te kunnen leggen.

‘Plan B: Blijven voetballen in tijden van corona’ is opgesteld na overleg met andere sportbonden en is inmiddels gedeeld met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het volledige plan is zo spoedig mogelijk terug te vinden op deze site.

JO11-2 in het nieuw

Afgelopen week heeft De Groot Stucadoor ervoor gezorgd dat het team van coach Wilco van Ruler, de JO11-2, prachtige nieuwe trainingspakken heeft gekregen.

Staand vlnr. Joris Verkoijen, Olivier Waslander, Jaro Antonis, Dani Buis, Mees Boelhouwer.

Voor vlnr. Mees de Jong, Luuk van Meerveld, Tijn van Groll, Sem van Ruler, Timo Weterings.

Algemene Ledenvergadering opnieuw uitgesteld.

Beste allen, weer komen er de komende twee weken allerlei extra maatregelen van de overheid op ons af om de coronapandemie te bestrijden. Zo mogen de senioren alleen nog in tweetallen trainen en kunnen we ook geen fysieke ALV organiseren op 9 november a.s. Het bestuur heeft nu besloten om deze ALV opnieuw te verplaatsen en wel naar:

maandag 11 januari 2021, 20.00 uur

We blijven hiermee proberen ook een fysieke vergadering te organiseren, maar desnoods zal de vergadering alleen digitaal plaatsvinden, als dit moet.

Top