CCDD 41 – Flessenpost

Tijdens de algemene ledenvergadering op maandag 19 mei 2008 is met een meerderheid van stemmen het bestuursvoorstel aangenomen om de flessen bier met ingang van het seizoen 2008-2009 af te schaffen. Het argument van het bestuur om tot dit voorstel te komen heeft voornamelijk te maken met de ARBO-regels en de logistiek. Volgens een rekensom van Leo Telle gaat een kratje bier zes keer door de handen van het kantinepersoneel, voordat het weer terug kan op de wagen. Daarnaast nemen zestig kratten bier per week veel ruimte in. Kleinere medewerkers kunnen die kratten niet zelf van de hoge stapel halen en zijn aangewezen op hun langere collega’s (lees: Ab van den Bor).

Ook zegt het bestuur dat de verkoop van flessen bier op zaterdag pas vanaf het laatste fluitsignaal mag worden gestart.

Een ander argument om over te gaan op kelderbier (tanks van 500 liter), aangeraden door Heineken, is dat de 50 literfusten worden vervangen door fusten van 20 liter. Bij grote drukte moet je, volgens Ab van den Bor, bijna een vast mannetje bij de fusten zetten om ze te blijven verwisselen.

Zoals verwacht door het bestuur maakte het voorstel, om in het vervolg alleen tapbier te verkopen, vele tongen los. Zo ontstonden er in de tweede helft van mei de nodige discussiegroepen, voornamelijk aangewakkerd door de voorstanders van bierflessen, en vielen er tevens de nodige grappen te noteren. Zoals in de laatste week van mei 2008, toen er geheel geen tapbier geschonken kon worden, omdat de bierkoeling totaal bevroren bleek.

Beer Visscher was één van de fanatieke voorstanders van bier uit de fles. Echter, Beer is sowieso een beetje eenkennig wanneer het op bier aan komt. In de zestiger jaren werd er in het clubhuis aan de Sportweg nog Oranjeboom-bier geschonken, waarover Beer ook altijd zijn beklag deed. Uitbater Gerrit de Bruijn had daarvan op een gegeven moment zo’n genoeg, dat hij van een aantal flessen Oranjeboom bier de etiketten verwijderde en verving voor etiketten van Heineken. Beer vond het ineens een heerlijk biertje!

Binnen de groep tegenstemmers op het bestuursvoorstel is een beweging ontstaan, om te kijken of het bestuursbesluit kan worden teruggedraaid. Als één van de argumenten wordt genoemd, dat de berichtgeving over dit onderwerp vooraf niet duidelijk was. Voorzitter Wim van Vliet beaamt dat en zegt dat het voor het bestuur een leermoment is geweest en dat berichtgeving altijd beter kan. Daarnaast zegt Van Vliet ook, dat hij toezeggingen had van diverse elftallen en flessenliefhebbers, die de ledenvergadering zouden bezoeken. Zij lieten het echter afweten.

Door de tegenstanders van het bestuursvoorstel wordt ook gesteld, dat de argumenten van het bestuur niet helemaal zuiver zijn en dat de beslissing eigenlijk al genomen was. Op dat punt reageert Wim van Vliet, met de nodige felheid, dat het unfair is om op de man te spelen en dat het bestuur nooit de bedoeling heeft om willens en wetens zaken door de strot van de leden te drukken. Openheid en democratie staan hoog in het verenigingsvaandel.

Hoe de discussie ook zal aflopen, het voorstel  om de fles vaarwel te zeggen heeft vele reacties losgemaakt. Zowel in het clubhuis, als op het gastenboek, dat precies op het juiste moment weer geopend is.

Hoeveel bier zullen de mensen in september 2008 minder drinken, nu de flessen bier uit het straatbeeld van Kleinhoven 3 verdwijnen. Waarschijnlijk heeft niemand het er in oktober nog over. Mits het beloofde lekkere pilsje in een mooi glas ook daadwerkelijk goed getapt is. Want daar hebben, volgens criticasters, te veel mensen achter de tap bar weinig kaas van gegeten. Bovendien vinden zij, dat het uitgeven van een krat bier minder wachttijden oplevert dan het tappen van twintig biertjes.

Fles of tap, het blijft een heikel punt. Maar hoe het seizoen 2008-2009 ook gaat lopen, de traditie om op de laatste clubavond het laatste fust leeg te maken blijft bestaan. En dat is met een tank kelderbier niet onaantrekkelijk.

Inmiddels zijn we twaalf jaar verder. De kannen bier zijn vaak niet aan te slepen. Uiteindelijk valt het allemaal dus enorm mee. Al drinken de flessenliefhebbers graag uit de fles, wanneer ze op bezoek zijn bij verenigingen waar dat nog wel kan. Want die zijn er ook nog!

Top