CCDD 47 – Spreekbeurt

Vandaag, 11 mei 2020, gaan de scholen weer voorzichtig open. In het primaire onderwijs gaan op de meeste scholen de kinderen om de dag naar school en hebben zodoende 50% van de lestijd onderwijs op school. De andere 50% zal uit (t)huiswerk bestaan.

Met de gang naar school zullen er wellicht ook weer spreekbeurten worden gehouden. Voor kinderen die daarover ideeën willen opdoen, onderstaand een spreekbeurt van Jochem van Dijk, net acht jaar oud, die in juni 1986 een spreekbeurt hield in groep 4 bij juffrouw Mandersloot. Uiteraard gaat die spreekbeurt over voetbal. Overeenkomst tussen de spreekbeurt van toen en de periode van nu is een zin uit regel 2: Nu voetballen we niet, ...

Top