CCDD 6 – Programmaboekje

In de tijd dat er nog gevoetbald werd kwam er iedere thuiswedstrijd van sc Hoevelaken een programmaboekje uit. Het fenomeen ‘programmaboekje’ is echter niet nieuw. Al in de vijftiger jaren, toen er in Hoevelaken ook (nog) niet in competitieverband gevoetbald werd, verschenen er al programmaboekjes. Dit waren boekjes van wedstrijden tussen de leden van de gemeenteraad en de leden van de middenstandsvereniging, of wedstrijden tussen leden van de Hoevelakense gemeenteraad en die van de gemeente Stoutenburg/Leusden.

Het team van de middenstanders op 5 juni 1957.
Staand vlnr: Koen Schonewille, Henk van Altena, Evert Heining, Wim Resink, Kees Verschuur en Wout Kous. Voor vlnr: Geurt Timmer, Klaas Blok, Johan ‘Foep’ Fontein, Andries Florijn en Henk Beitler.

Waarom werd er gevoetbald? In de vijftiger jaren bestond er een jeugdgemeenteraad, die erg actief was in het organiseren van activiteiten. Zo werd er een week van de winkel gehouden, met een televisie als hoofdprijs, en werd er een poging gedaan om een sportvereniging op te richten (HSV), met de sporten voetbal, korfbal en gym. Om diverse redenen – zie daarvoor het jubileumboek – was er alleen levensvatbaarheid voor de gymnastiekvereniging, nu Hellas.

Hoe dan ook, deze jeugdgemeenteraad organiseerde dus ook voetbalwedstrijden. In 1953 had deze jeugdgemeenteraad bij het 25 jarig bestaan van de fanfare namelijk beloofd, dat ze acties gingen houden om bij het dertigjarig bestaan in 1958 de fanfare uniformen te schenken. Die voetbalwedstrijden waren een belangrijk onderdeel van die acties.

De inhoud van het programmaboekje is als volgt:

Programmaboekje van de wedstrijd gemeente Hoevelaken tegen Gemeente Leusden-Stoutenburg – zaterdag 6 oktober 1956

De voorbeschouwing (door ??) weet het volgende te melden:

Onze Dorpsgenoten, die dagelijks reeds trainen op een geheim gehouden plaats, zullen qua balcontrole en lichaamsbeheersing ongetwijfeld als favoriet starten. Midvoor Jhr. Snouck Hurgronje beschikt over een hard schot. Of hij zich echter steeds zal kunnen vrijspelen van de spil Wierda blijft een open vraag. De binnenspelers Kuiter en Klaarenbeek zullen veel opbouwend werk moeten verrichten. Daarbij zal het sprintvermogen van de laatste zeker een woordje meespreken. De vleugelspelers kunnen hiervan gretig profiteren. Linkshalf van Breda zal tegen de gevaarlijke rechtervleugel der Leusdenaren wel meer defensief dan aanvallend moeten spelen, terwijl van Aalst zijn taak als verbindingsspeler tussen voor- en achterhoede ongetwijfeld zal verstaan. De achterhoede blijft een groot vraagteken. Linksachter Harmelink speelt zonder revolver en kan dus de ballen niet tijdig lek schieten. Voor rechtsback Beitler valt er niets te blussen. Doelman Keijzer zal ongetwijfeld de kundigheid verstaan ballen uit het net te vissen.

Het team van de gemeenteraad op 5 juni 1957.
Staand vlnr: scheidsrechter B. van den Heuvel, Van Aalst (BB), Frits Klaarenbeek (dorpsarts), burgemeester Snouck Hurgronje, M.J. van Breda (gemeenteontvanger), Herman Kuiter, Henk J. Jansen, Max van Deuveren en Beentjes (allen onderwijzer). Voor vlnr: Harmelink (politie), Piet Keijzer (gemeenteambtenaar en burgemeester jeugdgemeenteraad), J. Beitler (brandweer) en Jan van de Kuilen (raadslid)

De volgende opstelling is door de keuze commissie uit de hoed getoverd.

Doel: Keijzer (ad. Commies)

Rechtsback: Beitler (brandweer)

Linksback: Harmelink (rijkspolitie)

Rechtshalf: van Aaltst (B.B.)

Stopperspil: Jansen (onderwijzer SvdO)

Linkshalf: van Breda (gem. ontvanger) 

Rechtsbuiten : van Deuveren (onderwijzer SvdO)

Rechtsbinnen: Klaarenbeek (gem. arts)

Middenvoor: Jhr. Snouck Hurgronje (burgemeester)

Linksbinnen: Kuiter (hoofd openbare school)

Linksbuiten: van de Kuilen (raadslid)

Op de reservebank: Heining (brandweer), Haverkamp (res. Politie) en van Doornik (jeugdraadslid).

Aanmoedigingen tijdens de wedstrijd toegestaan. Handtekeningen van de spelers worden uitsluitend in de rust verstrekt.

Nog enige belangrijke mededelingen:

-indien de weersomstandigheden de doorgang as zaterdag onmogelijk maken, zal dat vroegtijdig in de dagbladen worden bekend gemaakt

-zij, die de wedstrijd niet kunnen bezoeken, kunnen het uniformfonds toch steunen door een eventuele bijdrage op het gemeentehuis af te geven

-de muziekvereniging ‘Te Hoevelaken’ vertrekt zaterdagmiddag om 3.00 uur van het Verenigingsgebouw en verzorgd de muzikale omlijsting

-de toegang tot de wedstrijd is uitsluitend via de Westerdorpsstraat (eerste ingang tegenover de heer Blok)

-het hek gaat voor belangstellenden open om 2.30 uur n.m.

– de entrée bedraagt 25 vent voor schoolgaande kinderen tot en met 14 jaar

-ouderen hfl. 1,00 (alles inbegrepen)

-op het terrein zijn heerlijke chocoladerepen verkrijgbaar; ook ten bate van het uniformfonds

Huiskamervraag:

Uiteindelijk lukt het de jeugdgemeenteraad om de uniformen bij elkaar te krijgen. Huiskamervraag: op welke datum worden die uniformen uitgereikt? Het antwoord is te vinden op: https://www.historischhoevelaken.nl/fanfare-te-hoevelaken/

Top