CCDD 67 (Slot) – Bouwstenen

Hoe bouw je een vereniging op? Eigenlijk net zo als een huis. Je begint onderaan, bij de fundering, en bouwt dan steen voor steen een muurtje, totdat het huis klaar is.

De fundering voor het huis (lees: vereniging) sc Hoevelaken is gelegd in 1963. Vervolgens wordt er al 57 jaar gebouwd – en verbouwd – aan de club, waarbij zo vele leden zich thuis voelen. Ons cluppie, waaraan honderden leden hebben meegeholpen om er een heuse volwassen vereniging van te maken.

In deze laatste aflevering wordt aandacht besteed aan de mensen die op hun manier een bijdrage hebben geleverd aan sc Hoevelaken en die ons zijn ontvallen. Bestuursleden, in welke functie dan ook; commissieleden, in welke commissie dan ook; trainers en leiders; scheidsrechters en hun assistenten; kantinebeheers en -medewerkers; onderhoudsmedewerkers; sponsoren; voetballers (m/v) en ‘gewone’ leden van zowel de voetbalvereniging als de Supportersclub.

In het foto-overzicht zijn alle betrokkenen opgenomen die in de 21e eeuw zijn gestorven. Zij symboliseren ook de harde werkers die ons vóór 2000 zijn ontvallen, alsmede de ‘bouwvakkers’ die nu nog altijd onder ons zijn en eveneens een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de opbouw van sc Hoevelaken. Sc Hoevelaken is alle bij naam en niet bij naam genoemde personen uiterst dankbaar voor alles wat zij voor de club hebben betekend. Bij het uitzoeken van onderstaande foto’s is uiterst zorgvuldig te werk gegaan. Is er iemand vergeten, meld dat dan even bij Robert en een correctie zal plaatsvinden.

Helaas ontbreken er (nog) foto’s van Pierre de Boer (2008), Gijsbert-Jan Doornekamp (2009) en Tonnie Faber (2018).

Top