Clubhistorie

De officiele oprichtingsdatum van onze voetbalvereniging is in het jubileumjaar 1973, wanneer sc Hoevelaken 10 jaar bestaat, officieel vastgesteld op 15 mei 1963. Als eerdere data worden in het eerste decennium 7 maart 1963 en 2 april 1963 gehanteerd.

De voetbalvereniging die in 1963 wordt opgericht is niet de eerste in het dorp. In de jaren 1936-1939 komt Hoevelaken ook al drie seizoenen met twee teams uit in de Utrechtse Provinciale Voetbal Bond (UPVB). De wedstrijddag is de zondag.

In de jaren vijftig wordt er onder aanvoering van de jeugdgemeenteraad hard gewerkt om opnieuw een voetbalvereniging van de grond te krijgen. HSV, met de clubkleuren wit en groen, kan echter geen veld krijgen en is na drie maanden al weer ter ziele.

Bovenstaande wetenswaardigheden komen aan de orde in het jubileumboek, dat op 15 mei 2013 gepresenteerd is. Verder komen in dat boek natuurlijk de eerste vijftig jaren van de huidige sc Hoevelaken aan de orde. Onderstaand staat een deel van de tekst, dat in het jubileumboek is opgenomen.

DE OPRICHTING
Na drie voetbalseizoenen in de eindjaren dertig en een poging tot oprichting in de jaren vijftig wordt er in 1963 opnieuw serieus een initiatief ondernomen om tot de oprichting van een voetbalvereniging te komen. Op 7 maart 1963 komt daarvoor een oprichtingscomité, bestaande uit de heren Charles Bartelsman, Jo Kempen, Henk Bogaert, Jan van Bruggen, Harmelink, Henk J. Jansen, Doodewaard, De Jong en Herman Kuiter op het gemeentehuis bijeen, om te praten over de oprichting daarvan. Dat lijkt geen eenvoudige klus, wanneer we de woorden van medeoprichter Jan van Bruggen mogen geloven. “Het oprichten van een voetbalclub lag toen politiek gezien nogal moeilijk”, zegt hij in 1986 in een Stip-interview tegen Ben de Graaf. “De confessionele hoek was er niet bepaald enthousiast over. We hebben toen als PvdA-ers de koppen bij elkaar gestoken om zodoende te komen tot een voetbalclub. De andere oprichters waren de heer Kempen en Jan van de Kuilen. Als PvdA hebben we wel geprobeerd mensen van zoveel mogelijk verschillende politieke kleur erbij te betrekken. De heer Jansen, de schoolmeester, en politieagent Harmelink zijn er toen bij gekomen. Ook Peet van Vaneveld heeft zijn steentje bijgedragen. Gaandeweg kwamen er natuurlijk steeds meer mensen bij”.

Oprichtingsbijeenkomst
Dinsdag 2 april 1963 wordt een oprichtingsbijeenkomst georganiseerd in dorpshuis “De Stuw”. Onder het motto “wij willen voetballen”, worden de bewoners van Hoevelaken (en speciaal de jeugd) uitgenodigd om te bewijzen dat met de oprichting van een sportclub, waarin voetballen de voornaamste activiteit zal vormen, in een behoefte wordt voorzien. Als voorlopig bestuur wordt gekozen: Jo Kempen, voorzitter, Cees Hommel, secretaris en Henk Bogaert, penningmeester. De voetbalvereniging is een feit.

De eerste ledenvergadering

Om tot de definitieve oprichting van de voetbalvereniging over te gaan wordt op woensdag 15 mei 1963, opnieuw in “De Stuw”, de eerste algemene ledenvergadering gehouden. Zeventien volwassenen, waaronder het bestuur, en negen jeugdleden tekenen de presentielijst en gaan zonder problemen akkoord met de statuten en reglementen. Daarnaast stemmen zij eenstemmig in met de verkiezing van het voorlopige bestuur tot het definitieve. Als leden naast het dagelijks bestuur worden Henk J. Jansen, J. Mentjox, Evert van de Berg en Jan van Bruggen aan het bestuur toegevoegd. Daarmee vormt het grootste deel van het oprichtingscomité ook het eerste bestuur. De heren Bartelsman, Harmelink, De Jong en Kuiter vinden dat ze hun doel bereikt hebben en stoppen. De Jong blijft tot november 1963 wel aan als consul en wordt daarna, vanwege drukke werkzaamheden, vervangen door het hoofd van de gemeentewerken, Jan Pries.

Na de definitieve oprichting van ‘Sportclub Hoevelaken’ wordt tijdens deze ledenvergadering gememoreerd, dat het in de bedoeling ligt om in september 1963 in de zaterdagcompetitie te gaan spelen met een seniorenteam en twee juniorenteams. De ‘Sportclub Hoevelaken’ zal gaan spelen in de kleuren van het wapen van Hoevelaken, zijnde rood shirt met witte kraag en witte manchetten, zilverwitte broek en rode kousen met witte omslagen.

Op 17 mei 1963 wordt zowel de aansluiting en toetreding tot de KNVB, als de koninklijke goedkeuring aangevraagd.

Om daadwerkelijk te kunnen voetballen is er een sportveld nodig. Dat veld wordt aangelegd aan de Sportweg en geopend op 21 september 1963. De fanfare is aanwezig om de opening, gedaan door burgemeester Veen, van muzikale klanken te voorzien.1963, opening Sportweg 2

De foto van de opening van het voetbalveld aan de Sportweg op 21 september 1963 komt in oktober 2015 uit de archieven van Job ‘Otje’ Willigenburg, zelf actief met de bekkens. Verder zijn op de foto vlnr zichtbaar: Rein van Deuveren, Gart Willigenburg, Piet van de Brink (met sax) en Cees Willigenburg.

Op 15 mei 2013 is een jubileumboek gepresenteerd over 50 jaar sc Hoevelaken. In dat boek wordt een chronologisch overzicht gegeven van een halve eeuw voetbal in Hoevelaken, aangevuld met de Hoevelakense sporthistorie en de poging tot oprichting van een voetbalvereniging in de vijftiger jaren.

Top