Ledenvergadering 11 januari 2021

Maandag 11 januari 2021 vond de ledenvergadering van 12 oktober 2020 plaats, die via 9 november 2020 was doorgeschoven naar de tweede maandag in 2021. Oorzaak bekend.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 20210111_203854.jpg

Genoemde Algemene Ledenvergadering was in meerdere opzichten een historische. In de eerste plaats was het in mijn beleving de eerste ALV sinds 15 mei 1963 die klokslag op de afgesproken tijd (20.00 uur) begon. Daarnaast mag deze vergadering ook de boeken in als één van de kortste: exact 47 minuten. Het meest bijzondere was uiteraard, dat de vergadering digitaal plaatsvond. Ook nog niet eerder vertoond. En hoewel de spanning er bij de bestuursleden vooraf zeker was, mag de vergadering als zeer geslaagd worden betiteld. Eén agendapunt kon echter niet behandeld worden: de huldiging van de leden die al 25, 40 of 50 jaar lid zijn. Die huldiging zal fysiek plaatsvinden wanneer het clubhuis weer open mag. Het zal tot die tijd nog vaak donker en licht worden.

Bijgaand de verslagen die via de beeldschermen bij de 34 ingelogde leden de huiskamer binnen kwamen. De bijgevoegde foto’s zijn gemaakt door Jan Beitler en Léon Breuers

Opening ALV maandag 11 januari 2021, door de voorzitter.

Beste allen,

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is IMG-20210111-WA0001.jpg

Deze toespraak mag ik houden in een moeilijke tijd voor onze vereniging. Normaal gesproken was de vergadering al drie maanden geleden gehouden. Opnieuw is ons land getroffen door een lockdown om het coronavirus tegen te houden. Eerst was er een abrupt einde van het vorige seizoen. Er mocht zelfs helemaal niet meer getraind worden van medio maart tot eind april. Hierna zijn we weer gaan trainen en in de maanden juli, augustus en september was ook het clubhuis weer open. Vol goede moed zijn we met het nieuwe seizoen gestart. Er waren eind juni zelfs negen leden meer dan een jaar ervoor. Solidariteit alom. Vanaf begin oktober moest van overheidswege echter opnieuw het clubhuis op slot en twee weken later werden ook alle competitiewedstrijden afgelast. De jeugd mag  onderling wedstrijdjes spelen en ook met de hele groep trainen en de senioren mogen slechts in viertallen trainen op 1.5 meter afstand. We zijn weer terug bij af. Tot de winterstop geen officiële wedstrijden, geen derde helft op zaterdag en maar afwachten hoe het in 2021 verder zal gaan. Inmiddels is de lockdown op 14 december nog verder aangescherpt en de senioren mogen tot 19 januari slechts in tweetallen trainen.

Ik heb het al vaker gezegd en ik wil het hier graag nog een keer benadrukken. De belangrijkste taak van onze voetbalclub is dat we verenigen. We brengen leden samen om te sporten, om stoom af te blazen en om met elkaar lief en leed te delen.

Het delen van dat verdriet is belangrijk. Ook het afgelopen seizoen ontvielen ons weer een aantal markante Hoevelakers: Cees van Winsum (was lid van het bestuur), Henk Buitink (was lid van het jeugdbestuur), Martin Odinot (hielp de club enorm op financieel gebied), Theo Zuurman (had zoveel functies binnen onze club) en tenslotte Frans Schimmel (erelid). Veelal vonden hun uitvaarten in een, door de omstandigheden gedwongen, besloten kring plaats. We zullen hen echter niet vergeten.

Ook de mooie momenten kunnen en konden we niet vieren. Geen kampioenschappen, geen reis naar Engeland, geen vrijwilligersavond of een gastvrij bedrijventoernooi. En hoe gaat het verder in 2021? Het lijkt er nog niet op dat de situatie verbetert en een internationaal jeugdtoernooi hier in Hoevelaken met Hemelvaart is al uitgesteld tot 2022. De activiteitenkalender is tot nu toe nog geheel leeg. Geen klaverjassen op 2 januari, niet elkaar gelukkig nieuwjaar wensen.

We houden echter moed. Er is nu een vaccin tegen COVID-19. Vandaag mocht ik zelf de eerste vaccinatie ontvangen. De berichten hierover zijn gunstig. Na twee vaccins is er 95% bescherming. Wellicht is dan dit huidige seizoen een overgangsseizoen en kunnen we vanaf de zomer van 2021 weer volop en veilig sporten. Tot die tijd moeten we proberen datgene te doen wat mogelijk is en toegestaan wordt. Het doet mij derhalve enorm veel deugd om te zien dat de trainingsavonden nog steeds goed bezocht zijn en dat er op zaterdag door de jeugd volop onderling wordt gespeeld.

Het (jeugd-)bestuur zit intussen niet stil. Onze penningmeester heeft zijn jaarverslag klaar en zal deze cijfers met toestemming van de kascommissie vanavond presenteren. Het spreekt vanzelf dat onze club natuurlijk veel minder kantine-inkomsten kan genereren, maar gelukkig hebben we enige financiële reserve.

Ook is het prettig te weten dat op het niveau van de gemeente Nijkerk is besloten dat een goede bekende van onze club is gekozen voor het onderhoud van de natuurgrasvelden vanaf 2021. Wencop gaat dit onderhoud voor alle verenigingen doen en zij deden al het onderhoud bij onze club. Tot volle tevredenheid.

Verder willen we vanavond onze bouwplannen voor een nieuw multifunctioneel wit huis presenteren. Een gebouw met voorzieningen voor overleg, opslag, verzorging en archief dat weer decennia lang mee kan. Als we met de bouw starten, hoop ik dat onze vereniging weer op een normale wijze kan functioneren, zodat we ook liquide kunnen blijven.

Tenslotte zijn er vanavond ook acht jubilarissen. Vijf van 25 jaar, één van 40 jaar en zelfs twee van 50 jaar. Het is in een wat andere ambiance dan anders, maar bijzonder blijft het dat je zó lang zó trouw bent aan je club. Ik beloof hen plechtig dat we ze zullen huldigen als we elkaar weer fysiek in de kantine kunnen ontmoeten.

Het is een eer om voorzitter van deze club te mogen zijn en, als jullie dat straks tenminste goedvinden, ook nog een volgende periode te blijven.

Ik verklaar de vergadering geopend.

Verslag jeugdbestuur
Geachte leden SCH,

Het seizoen 2019-2020 is een bewogen jaar geweest en het ziet er naar uit dat het dit seizoen niet anders zal worden. Het begon allemaal normaal voor onze jeugd totdat in maart 2020 Corona roet in het eten gooide. De competitie was lekker op gang en dor het stilleggen konden we dus ook geen kampioenen huldigen. Gelukkig konden we snel schakelen en hebben wij met het jeugdbestuur en de trainers samen een mooi alternatief trainingsprogramma kunnen maken. De saamhorigheid was erg goed en iedereen werkte met elkaar samen.

Helaas kon dus ook het internationaal toernooi niet doorgaan en als alternatief een intern toernooi wat wij gepland hadden gingen ook niet door. Het schoolvoetbal toernooi is ook vervallen. Ook het gewilde eind weekend voor de 19-1 ging niet door maar ipv daarvan was er wel een leuke afsluiting met bbq zoals wel meerderde teams dit gedaan hebben. Helaas kond de 19-1 niet meer meedoen voor de promotie door de Corona.

Het jeugdbestuur is afgelopen seizoen en dit seizoen ongewijzigd gebleven, Edward Beitler is verantwoordelijk voor de Hummels en de O8/9. Hij geeft elk begin vh seizoen een kick off en praat de ouders dan bij wat ze kunnen verwachten op onze voetbalclub.

De Hummels en de O8 krijgen extra begeleiding van de voetbalschool wat erg positief is.

Maarten Stoffels coördineert de O12/11/10, Ruben Kruithof de O15/14/13 en Rob van der Marck de O19/17. De meisjes worden nog steeds Jurgen Tomassen gecoördineerd, er is dit seizoen wel een tekort aan meisjes daarom moeten de teams heel nauw met elkaar samenwerken om te zorgen dat er genoeg speelsters op het veld staan. Dit seizoen zijn er nog maar 2 teams i.p.v. 3 teams vorig jaar.

Ariane doet nog steeds het wedstrijdsecretariaat en zoals elk jaar weer blijft het een opgave om elke zaterdag weer de scheidsrechters te vinden. Toch lukt het haar weer om dit elke zaterdag voor elkaar te krijgen.

Er wordt door de trainers steeds meer gebruikt gemaakt van Dotcomsport, het speler volgsysteem. Hierdoor kunnen zij spelers beoordelen tijdens het hele seizoen en tijdens hun carrière bij SCH. Leuk om te weten is dat we dit jaar een 1e vergoeding gehad hebben van Ajax voor onze oud speler Julius Dirksen

Marc Welgraven heeft er vorig seizoen en dit seizoen weer voor gezorgd dat alle spelers en weer piekfijn bij lopen en er genoeg materialen zijn, dit ook mede namens de sponsor commissie die zorgt dat er genoeg sponsoren zijn om dit te bekostigen.

Er blijft nog wel een tekort op een aantal posities, zo zijn we al langere tijd op zoek naar iemand die de communicatie wil doen en ook iemand die meer activiteiten binnen de club wil organiseren voor de jeugd.

Laten we hopen dat we elkaar straks weer in 2021 op de velden kunnen zien.

Jurgen Tomassen en de overige leden van het jeugdbestuur.

Verslag VTZ ledenvergadering 2021
Voor de Voetbaltechnische zaken bestaat de invulling van het seizoen uit borging dat alle voetbaltechnische zaken ingevuld zijn, maar vooral ook vooruit kijken naar het seizoen erop. Onderstaand verslag is dan ook een mix van gerealiseerde activiteiten voor het seizoen 2019/2020 en uitgevoerde acties voor het seizoen 2020/2021.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is IMG-20210111-WA0000.jpg

Voor een commissie als de “voetbaltechnische zaken” is dit net als vele andere onderdelen van onze vereniging een heel raar jaar geweest. Al in Maart, ruim voordat de “beslissingen” in de competities zouden gaan vallen, werd de competitie stil gelegd en het aantal contactmomenten sterk beperkt. Op de achtergrond hebben we in die periode samen met de trainers en het jeugdbestuur kunnen zorgen voor een alternatief programma. Hierdoor hebben we de afgelopen maanden op alle momenten dat er weer activiteiten plaats mochten vinden, deze ook maximaal benut werden. We hebben een trainers-kader wat sterk betrokken is bij de vereniging, wat ervoor zorgde dat er vanuit de trainersgroep al gauw initiatieven kwamen zoals 1,5meter trainingen. Harry, Ben, maar ook een aantal eerste elftalspelers had zijn bijdrage toen de jeugd boven de 13 weer mocht gaan trainen op 1,5 meter. Dit tekent onze vereniging.

Even terug naar de start van het seizoen 2019/2020, toen alles nog gewoon leek. Tijdens de vorige ledenvergadering hebben we toegezegd dat er een nieuw technisch beleidsplan zou komen. Het concept ligt inmiddels klaar en is door een 10-tal trainers en kaderleden beoordeeld en voorzien van commentaar. Ik heb de vorige keer al aangegeven dat we streven naar een compact plan, waarin de spelprincipes meer centraal staan dan het spelen van een vast systeem. Om dit plan gedragen te krijgen vinden we het belang dat commentaar en opmerkingen inhoudelijk besproken worden, zodat er een gedragen plan komt. Door de corona-maatregelen is dit er nog niet van gekomen en bouwen we vooralsnog door op het huidige beleidsplan. We hopen zo snel als mogelijk weer samen te kunnen komen en dan het plan af te ronden.

Als VTZ kijken we ook naar een wijze waarop we het selectievoetbal nog meer kunnen faciliteren. Hopelijk met het resultaat dat het niveau omhoog gaat, maar spelers ook langer kiezen voor de selectie-teams. De nieuwbouw kan daar weer een impuls aangeven. Een goede teamruimte gekoppeld aan een volwassen fysio-ruimte gaan de trainers meer mogelijkheden bieden.

In het seizoen 19/20 is er een aantal keer tussen de scouting en het jeugdbestuur overleg geweest over de wijze en noodzaak van scouten. De doorstroom van spelers is door de nieuwe samenstelling van jeugdteams (JO11 naar JO12) eenvoudiger geworden. Doelstelling van scouten blijft ervoor te zorgen dat er geen “vergeten” spelers in de lagere teams spelen, spelers kunnen zich immers ook op latere leeftijd nog ontwikkelen. Daarnaast zal de scouting een belangrijke rol spelen in het beoordelen of spelers niet op een hoger niveau dienen te spelen, waarmee voorkomen kan worden dat trainers spelers niet doorzetten omdat dat beter is voor het team. Naast deze doelstelling kan de scouting ook informatie geven over andere zaken rondom de wedstrijden. Zo veel als mogelijk zal worden vastgelegd in het spelersvolgsysteem Talento, wat inmiddels operationeel is. 

Voor het seizoen 2020/2021 zijn Marco Keller en Peter van der Weerd aan de VTZ toegevoegd met als aandachtsgebied Selectie 1,2 en 3 en JO19/JO17. We hebben voor dit aandachtsgebied gekozen omdat de doorstroom vanuit de jeugd naar de senioren een heel belangrijk speerpunt is. In samenspraak met de trainers hebben we ervoor gekozen weer volop in te zetten op 3 selectieteams en te kiezen voor continuïteit van de trainers. Wel hebben we op verschillende plekken de staf aangepast. Zoals bij het 1ste waar we o.a. Henri Buitink toegevoegd aan de staf, zodat Harry meer aansluiting krijgt op het voetballend vlak. Bij het 2de hebben we, eveneens vanuit voetbaltechnisch oogpunt, Hendrik-Jan Vonk toegevoegd om samen te werken met Ben en tenslotte is Tom Buitink de nieuwe trainer van het 3de geworden, wat voor hem hopelijk een mooie start is van een goede trainers-carrière bij onze club.

Met Aart en Dennis hebben we gekozen voor continuïteit op de 2 hoogste jeugd selectieteams. Bij de JO17-1 hebben we ervoor gekozen om ons voor 2020/2021 terug te trekken uit het divisie-voetbal en in de Hoofdklasse uit te komen. Dit biedt ruim voldoende uitdaging aan deze spelersgroep (NB. Voor het stoppen van de competitie in Oktober door Corona stond de JO17-1 op een hele mooie positie bovenin). De JO19-1 liep de kans op promotie helaas mis door de Corona, kans op revanche in 2020/2021.

Belangrijke taak van de VTZ in samenspraak met het jeugdbestuur is altijd de (kwalitatieve) invulling van de jeugdtrainers voor de teams O9t/mO15. Gelukkig hebben we veel continuïteit en hebben we inmiddels een goede mix van onafhankelijke trainers i.c.m. met de “vader”-trainers. Beiden zijn voor onze club van groot belang. Pascal de Jong trainde het afgelopen seizoen al een 2de jeugdteam, maar heeft dit jaar de overstap gemaakt naar de JO15-1. Hier zijn we als VTZ erg blij mee, dit is een belangrijk onderdeel van het beleidsplan wat hiermee vorm krijgt. Helaas hebben Aron en Coen inmiddels weer afscheid genomen, hopelijk kunnen ze het in de toekomst weer makkelijker combineren en zien we ze dan weer terug.

Het damesvoetbal bestaat in het seizoen 2019/2020 uit een MO13, een MO17 en 1 damesteam. Daarnaast wordt er op vrijdagavond nog meegedaan aan een 8:8 voetbalcompetitie. De keuze om met één vrouwenteam door te gaan in een combi tussen competitief en recreatief blijkt goed uit te pakken. Het vrouwenteam heeft een positief seizoen gedraaid. De komende jaren zal er doorstroming vanuit de huidige MO18 komen, waarmee de vrouwenafdeling hopelijk vanzelf weer meer in omvang toeneemt en wellicht weer omhoog kan gaan kijken naar de 3de klasse. Bij de jongste jeugd stromen steeds meer meisjes in, maar bij Hoevelaken zien we nog niet de groei die in andere gemeenten wel aanwezig is.

De bijdrage van de voetbalschool begint zich meer en meer te tonen bij de trainingen van de jongste jeugd. Zowel de begeleiding bij de Hummels als bij de JO8 op de maandagavond leidt tot herkenbare trainingen. Dit zie je ook op de andere avonden terug, waar de rijtjesvorming en dergelijke inmiddels echt verledentijd is. Er is veel aandacht voor de techniek en de aangereikte trainingen zorgen voor veel balcontacten. Ook de keeperstraining voor de lagere jeugd (t/mO13) is afgelopen seizoen verzorgt door de voetbalschool. We kunnen daarmee keeperstraining op niveau borgen. De activiteiten die de voetbalschool in de vakanties verzorgt worden steeds beter bezocht. Hier doen we als club ook ons voordeel mee, omdat er veel spelers uit Hoevelaken meedoen, die op deze wijze extra trainingen krijgen en hun techniek verder ontwikkelen. Inmiddels is er ook een trainer vanuit Hoevelaken (Jesse) aangehaakt, wat we alleen maar aanmoedigen. Jesse heeft inmiddels overigens ook zijn debuut gemaakt in het eerste, wat aantoont dat de weg niet altijd via de selectieteams hoeft te lopen.

Op dit moment zijn we weer druk met het verenigen, door het weer niet door kunnen gaan van competities door de Corona. Samen met jeugdbestuur en trainers spannen we ons in om een alternatief programma te kunnen blijven bieden. Hopelijk gaan we dit seizoen nog wel weer aan voetballen toekomen.

Voor nu wellicht de belangrijkste boodschap: “Blijf Gezond”.

Sander te Hoonte,

Mede namens de overige VTZ leden: Edwin, Peter, Marco, Henk en Jeroen.

Verslag Kantine
En toen werd het stil ……..

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is IMG-20210111-WA0004.jpg

Het seizoen 2019/2020 beloofde net als voorgaande seizoenen een mooi seizoen te worden. We gingen goed van start met een leuke competitie en een leuk aantal activiteiten. De eerste helft van het seizoen 2019/2020 zijn er gelukkig nog een leuk aantal activiteiten georganiseerd. Hierbij kunnen we denken aan de jeugdbingo, Sinterklaas, Snerttoernooi, Klaverjasmarathon, Nieuwjaarsreceptie en het Darttoernooi. In februari 2020 hebben we nog mogen genieten van de derby Hoevelaken-Terschuur. Van te voren werd er nog gemopperd over de datum. Achteraf is dit een briljante planning geweest. Want toen werd het stil ………. Vanaf 12 maart moesten we onze deuren sluiten. In juli hebben we nog een 3 tal zaterdagen open kunnen zijn. Helaas hebben alle voorzorgsmaatregelen die we hebben getroffen niet kunnen helpen. Want vanaf half oktober is het weer stil. En vanaf wanneer mogen we elkaar weer treffen? Wie zal het zeggen….

Verslag sponsorcommissie seizoen 2019-2020 t.b.v. Algemene Ledenvergadering
Het afgelopen jaar is de sponsorcommissie op diverse fronten weer actief geweest, waarvan wij graag verslag doen.

De commissie bestaat uit de volgende personen: Bas Wernsen, Martin Schreuders, Marc Welgraven, Ludo Horst en Léon Breuers.

Tijdens de vorige ALV was reeds bekend dat Eigenhuis Keukens aan het eind van het seizoen na een periode van 21 jaar zou gaan stoppen als hoofdsponsor van onze club. Ook konden wij toen al melden dat wij in een vergevorderd stadium waren met een potentiële nieuwe hoofdsponsor. Wij zijn er trots op dat sinds het begin van dit seizoen Doppenberg Bouwbedrijf de exclusieve sponsor geworden is van onze hoofdmacht voor tenminste de komende drie seizoenen. 

Wij hebben uiteraard op gepaste wijze afscheid genomen van Victor Klukkert, als zijnde de vertegenwoordiger van Eigenhuis Keukens, en hem bedankt voor al die jaren getoonde grote betrokkenheid bij onze club.

Inmiddels prijkt de naam van de nieuwe hoofdsponsor op de kleding van de selectie, zijn de reclameborden en de vlag vervangen en zijn de gebroeders Kees en Martie Doppenberg en hun bedrijf uitvoerig geïntroduceerd in de presentatiegids. 

Door het vertrek van Eigenhuis Keukens moesten wij ook opzoek naar nieuwe sponsoren voor de Vrouwen en de JO19-1. Wij zijn blij en trots dat het ons is gelukt om ook voor deze teams zeer betrokken sponsoren te vinden. De Vrouwen worden de komende drie seizoenen gesponsord door De Zandruiter, onderhoud en renovatie, en de JO19-1 wordt door 2 bedrijven gesponsord, te weten Millennium en ISCA. In het decembernummer van De Zijlijn is er aandacht besteed aan deze voor velen al bekende sponsoren.      

Met deze invulling hebben we de continuïteit voor de komende jaren vastgelegd en qua inkomsten voor de club een verbetering gerealiseerd.

Ook met ING, de op één na grootste sponsor van onze club, hebben we het contract met drie seizoenen kunnen verlengen. 

De reclameborden aan de zijde van het Kerkepad zijn vorig jaar allemaal vernieuwd en inmiddels ook uitgebreid met deels nieuwe sponsoren.

Slechts één sponsor is gestopt, maar daartegenover staat de komst van een zevental nieuwe sponsoren, waarmee het totaalbestand op 122 komt. Tevens hebben diverse bestaande sponsoren hun sponsorpakket uitgebreid en daarmee het sponsorbedrag verhoogd.  

De totale opbrengst uit sponsoring, inclusief de bijdrage van De Haen voor de Man of the Match verkiezing en de opbrengst uit De VriendenLoterij, is circa € 50.000 en is daarmee vrijwel gelijk gebleven aan vorig jaar.

Er is voor ongeveer € 30.000 aan veelal gesponsorde kleding en materialen besteld. Wij krijgen hierover korting bij zowel Van Duinkerken als bij Hummel.  

Punt van aandacht blijft het inleveren van de kleding aan het einde van het seizoen. Behalve dat dit veel werk is, bleek ook het afgelopen jaar weer dat er veel gesponsorde kleding wordt kwijtgeraakt of niet ingeleverd. Dit bijbestellen van ontbrekende kleding kost de club veel geld.

Er is vorig jaar een mooi nieuw Euro 50 bord geplaatst, echter voelde niemand binnen de club zich verantwoordelijk voor deze zeer lucratieve vorm van sponsoring. Recent heeft Robin Elverding zich hiervoor aangemeld. Hij gaat dit het komend jaar voortvarend oppakken.

De tweede helft van het seizoen 2019-2020 heeft natuurlijk vrijwel volledig in het teken gestaan van het Covid-19 virus. Helaas hebben we door alle opgelegde maatregelen niet de gebruikelijke aandacht kunnen geven aan onze zeer gewaardeerde sponsoren. Wel hebben we recent onderstaande brief aan hen gestuurd. De inhoud spreekt voor zich.

Namens de sponsorcommissie,

Léon Breuers

Stand van zaken nieuwbouw s.c. Hoevelaken
* Ontwerp van Jan Bloemendal;
* Welstand akkoord;Omgevingsvergunning ligt ter goedkeuring;
* Aannemer geselecteerd; Doppenberg i.c.m. hoofdsponsorschap;
* Onafhankelijke kostendeskundige budget bepaald;
* Definitief investeringsakkoord uitgesteld naar einde Corona;

Impressie voorzijde

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Afbeelding1-1024x432.jpg
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 20210111_202712-rotated.jpg

Plattegrond

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Afbeelding2-1024x514.jpg

Impressie kantine zijde

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Afbeelding3-1024x520.jpg

Impressie achterzijde

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Afbeelding4-1024x432.jpg
Top