Agenda Algemene Ledenvergadering 9 november 2020

Locatie: clubhuis

Tijd: v.a. 20.00 uur

1). Opening door de voorzitter.

2). Jaarverslagen van de commissies van de jeugd, senioren, sponsoring, voetbaltechnische zaken, vertrouwenspersoon en kantine.

3). Ingekomen stukken.

4). Mededelingen bestuur o.a:

-stand van zaken betreffende beleid corona.

-presentatie plannen nieuwbouw “witte huisje” en financiering.

Pauze

5). Jaarverslag penningmeester en kascommissie

6). Verkiezing bestuur.

-aftredend en herkiesbaar: W. van Vliet (voorzitter).

7). Huldiging jubilarissen 25jr (5x), 40 jr (1x) en 50 jr (2x).

8) Rondvraag.

Ons clubhuis kan slechts een bepaald maximum aan bezoekers toelaten conform de coronaregels van overheid en RIVM. Wij verzoeken daarom iedereen om vantevoren aan het bestuur kenbaar te maken of hij/zij als lid aanwezig wil zijn bij de vergadering. Indien het maximum wordt overschreden, zijn wij van plan om het gedeelte voor de pauze en m.n. punt 4 in twee étappes te doen, zodat alle belangstellenden hun zegje hierover kunnen doen.

Het bestuur.

Top