Algemene ledenvergadering 11 januari 2021

Beste leden,

vanwege de door de overheid ingestelde lockdown, kunnen we voorlopig helaas geen fysieke algemene ledenvergadering in ons clubhuis organiseren. Om deze reden hebben we de datum van de vergadering ook al een aantal keren uitgesteld. Het bestuur heeft nu besloten om op 11 januari 2021 de vergadering door te laten gaan. Via een link met MS Teams kunnen leden de vergadering volgen. De huldiging van de jubilarissen hebben we uitgesteld tot er een moment is dat dit fysiek wél in het clubhuis kan.

Als je naar carlawelgraven@hotmail.com mailt, krijg je voor deze vergadering een link toegestuurd. Heb je al een vraag die je tijdens de vergadering beantwoord wilt hebben, stuur deze dan naar willemvanvliet@planet.nl Je kunt je op dit mailadres ook beschikbaar stellen als kandidaat voor de verkiezing van de nieuwe kascommissie.

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING  11 januari 2021 (via MS Teams)

Tijd: v.a. 20.00 uur

1). Opening door de voorzitter.

2). Jaarverslagen van de commissies van de jeugd, senioren, sponsoring, voetbaltechnische zaken, vertrouwenspersoon en kantine.

3). Ingekomen stukken.

4). Mededelingen bestuur o.a:

-stand van zaken betreffende beleid corona.

-stand van zaken nieuwbouw “witte huisje”.

5). Jaarverslag penningmeester en kascommissie

6). Verkiezing bestuur.

-aftredend en niet herkiesbaar: E. Koster (secretaris).

-aftredend en herkiesbaar: W. van Vliet (voorzitter).

7). Rondvraag.

Het bestuur.

Top