Algemene ledenvergadering 14 oktober 2019

Locatie en aanvangstijd: clubhuis s.c. Hoevelaken  om 20.00 uur

1). Opening

2). Ingekomen stukken

3). Notulen ledenvergadering 15 oktober 2018

4). Verslagen van secretaris, senioren, jeugd (o.a. spelervolgsysteem), sponsorcommissie (o.a. hoofdsponsorschap), kantinecommissie en voetbaltechnische zaken (o.a. technisch beleidsplan)

5). Mededelingen bestuur o.a:

-nieuwbouw “witte huis”, duurzaamheid, voortgang spiegelbijeenkomst

-voortgang privatisering onderhoud

-vertrouwenspersoon, vacature site (uitslagen)

6). Jaarverslag penningmeester (o.a. prijsverhoging kantine) en kascommissie

7). Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar (voor bepaalde tijd) zijn:

-Léon Breuers (sponsorzaken), Eduard Koster (secretaris) en Jurgen Tomassen (jeugdvoorzitter)

8). Huldigen leden die 25 (8x), 40 (3x) en 50 (2x) jaar lid zijn

9). Rondvraag

Indien een lid een thema of onderwerp tijdens de vergadering ter discussie wil stellen, dan gaarne dit thema of onderwerp bij het bestuur indienen vóór de vergadering.

Top