Algemene Ledenvergadering opnieuw uitgesteld.

Beste allen, weer komen er de komende twee weken allerlei extra maatregelen van de overheid op ons af om de coronapandemie te bestrijden. Zo mogen de senioren alleen nog in tweetallen trainen en kunnen we ook geen fysieke ALV organiseren op 9 november a.s. Het bestuur heeft nu besloten om deze ALV opnieuw te verplaatsen en wel naar:

maandag 11 januari 2021, 20.00 uur

We blijven hiermee proberen ook een fysieke vergadering te organiseren, maar desnoods zal de vergadering alleen digitaal plaatsvinden, als dit moet.

Top