Bestuursbericht

Beste allen,

Na de persconferentie van de overheid op dinsdag 21 april heeft het (jeugd)bestuur de volgende besluiten genomen:

A). Helaas kunnen we het bedrijventoernooi en de vrijwilligersavond op respectievelijk 13 en 20 juni niet door laten gaan. Wij zien nu geen mogelijkheid om dit in de 1.5 meter samenleving te organiseren. Helaas.

B). Openstelling na versoepeling van de Coronamaatregelen en opstarten jeugdtrainingen; plan tot en met 15 mei 2020.

Algemeen

Na de door de Rijksoverheid gestelde versoepeling van de Coronamaatregelen gaan we de jeugdtrainingen weer opstarten. Uit peilingen en reacties van trainers en (jeugd)leden blijkt dat er een grote belangstelling is om te starten en (vanuit de trainers) om hier ook daadwerkelijk aan bij te dragen.  Dit plan geldt tot en met 15 mei en bestaat uit 2 stappen:

 • Het verzorgen van trainingen voor de jeugdgroepen tot en met O13: vanaf 29 april tot en met 15 mei.
 • Het verzorgen van trainingen voor de jeugdgroepen vanaf O14-groepen tot en met O19: vanaf 4 tot en met 15 mei.

Er wordt gestart met 1 training per week van 60 minuten voor elk jeugdteam. In de week van 11 mei evalueren we en nemen we eventueel besluiten over de trainingsdagen, de trainingsgroepen en  mogelijk verdere opschaling.

Uitgangspunten

 • Er wordt voldaan aan alle gestelde eisen vanuit de Rijksoverheid inclusief alle gedragsadviezen (er mogen geen ouders langs de lijn, de kantine is gesloten en we moeten thuis douchen).
 • Personen die behoren tot de risicogroepen of die ziekteverschijnselen vertonen komen niet naar Kleinhoven.
 • Zowel trainers als spelers doen mee op basis van vrijwilligheid.
 • Alleen de voor de training noodzakelijke personen, toezichthouders en jeugdleden die training hebben, komen op het complex.
 • In eerste instantie zal er worden getraind tot en met de maand juni en op basis van de oude teams.
 • Maximale spreiding van de teams over de tijd, de zaterdag is daarbij een uitwijkmogelijkheid (ook dan geldt: geen ouders e.d.).
 • Op de avond van 4 mei vinden er geen trainingen plaats.
 • Er vindt toegangscontrole plaats.
 • (Jeugd)bestuur en TC bewaken uitgangspunten en passen gezamenlijk het beleid aan.
 • De TC (Harry Oussoren, Dennis Willemsen, Aart Brons, Sander te Hoonte, Bennie Boekhout, +JB-lid) coördineert de trainingen van O14-O19 en neemt beslissingen ter plekke indien aanpassingen nodig zijn.
 • Het splitsen van de avonden waarop trainingen worden gegeven voor O8 t/m O13 en O14 t/m O19

Aandachtspunten trainingen en oefenvormen

 • Het JB peilt bij de trainers de belangstelling om trainingen te geven. Bij de O14-O19 zullen we dit aanvullen met selectiespelers. Verwacht wordt dat we voldoende trainers kunnen mobiliseren;
 • De O14-O19 groepen trainen in oefenvormen waarbij ze 1,5 meter afstand van elkaar en de trainers houden; Hiervoor zullen we gebruik maken van 3 velden die we in een kwart verdelen. Elk kwart heeft een begeleider en 4 tot 5 spelers.
 • Bovengenoemde TC maakt in samenspraak met de voetbalschool een opzet voor een training met 1,5 meter afstand voor de O14-O19 groepen.

Welke velden worden er gebruikt?

 • 1, 2, 4 en evt. 5 voor keeperstraining. Veld 3 krijgt namelijk vanaf 11 mei een nieuwe toplaag.

Zijn de andere delen van de accommodatie open?

 • Het clubhuis, kleedkamers en toiletvoorziening bestuurskamer zijn gesloten in deze fase.

Wie mag er wel op het complex?

 • Leden die training hebben; 5 minuten voor – complex direct verlaten na de training
 • Personen die training geven; op basis van bovenstaand uitgangspunt.
 • Toezichthouders en personen die zijn toegelaten door  bestuur

Wie/wat mag er niet op het complex?

 • Mensen die binnen de risicogroep vallen.
 • Leden die niet trainen en leden die geen rol hebben bij de trainingen, het toezicht of het accommodatiebeheer;
 • Seniorentrainingen;
 • Vriendschappelijke wedstrijden tegen andere verenigingen;
 • Toeschouwers en ouders van spelers.

Specifieke randvoorwaarden en instructies voor de leden en ouders/verzorgers

 • Er wordt geen gebruik van de kleedkamers gemaakt (dus thuis douchen en omkleden)
 • Spelers/speelsters komen zelf met maximaal 1 ouder/verzorger naar Kleinhoven;
 • Ouders, verzorgers, broertjes, zusjes en toeschouwers hebben geen toegang tot Kleinhoven en vertrekken direct weer, om samenscholing buiten de hekken te voorkomen;
 • De trainer/trainster haalt spelers op bij het hek bij wedstrijdsecretariaat en leidt ze er na de training weer naar toe;
 • Spelers/speelsters nemen hun eigen bidon mee en gebruiken alleen hun eigen bidon
 • Er komen geen ouders/verzorgers/toeschouwers op complex (afstand houden bij brengen/halen)
 • De trainers/trainsters houden 1,5 meter afstand van elkaar
 • Er mag geen groepsvorming van ouders/verzorgers/leden plaatsvinden buiten het complex
 • Spelers/speelsters komen zoveel mogelijk op de fiets
 • Voor de trainingen van O14-O19 worden verschillende ingangen per veld toegekend. Hiervoor gebruiken we eventueel ook de zijde Weldammerlaan.

Toegangscontrole en toezicht

Er is toezicht en toegangscontrole door 3 personen. Deze personen houden personen tegen die geen toegang hebben, geven instructies en wijzen personen die zich niet aan de richtlijnen en instructies houden erop dat zij hun gedrag moeten veranderen.

Verdere afstemming:

De KNVB komt nog met een protocol. We bekijken dit en vullen het plan en de acties eventueel aan. In het protocol van de KNVB staat ook oefenstof die aan de randvoorwaarden voldoet. Deze oefenstof communiceren we naar de trainers van de O14-O19-groepen.

Namens het (jeugd)bestuur en alle trainers.

Top