Coronajournaal: Bericht van de KNVB

Het was een duidelijke boodschap van de minister-president vanuit het Torentje: Nederland gaat vanaf 15 december voor 5 weken in ‘lockdown’. De coronacijfers laten helaas geen andere keuze.

Hoewel de boodschap begrijpelijk is, is het voor het amateurvoetbal wederom geen goed nieuws. Daar waar er voor de jeugdteams gelukkig niks verandert, wordt het perspectief voor de seniorenteams er niet beter op.  Sterker nog, vanaf 15 december mogen zij enkel nog in tweetallen buiten trainen. Hoewel we ons beseffen dat dit voor een teamsport als voetbal geen doen is, hebben we ons hier even bij neer te leggen.

Is er dan helemaal geen goed nieuws te noemen?

Ja, dat is er wel.
De sportsector staat steeds vaker en positiever op de agenda’s van de bewindsvoerders.

Het is als winst te benoemen dat de sport er relatief gezien het minst slecht vanaf komt.

Daar koopt geen enkele vereniging wat voor, maar voor de middellange termijn lijkt het erop dat de waarde van sport eindelijk op de kaart staat.

Een klein succesje van de maandelijkse gezamenlijke lobby die we met elkaar voeren en een beter perspectief voor de fasen waarin wordt nagedacht over heropening.

Nu de maatregelen voor de komende periode bekend zijn geworden kunnen we over de herstart van de competities het volgende melden:

Het scenario waar de afgelopen tijd aan is gewerkt  is door de strengere lockdown alweer ingehaald door de actualiteit. Wat in ieder geval duidelijk is geworden is dat een herstart van de competities op 16/17 januari er logischerwijs niet meer inzit. Daarnaast staat ook vast dat het niet meer haalbaar is om de huidige seniorencompetities in z’n geheel te hervatten.

Van alle scenario’s die eerder zijn gecommuniceerd in Plan B liggen er voor de seniorenteams daarom nog twee op tafel:

 – De huidige competities opdelen in halve poules waarbij er alsnog een hele competitie wordt gespeeld

 – Het uitspelen van alleen de eerste competitiehelft

Beide scenario’s zijn afhankelijk van de verdere besluiten van het kabinet en de tijd die teams nodig hebben om weer te kunnen ‘optrainen’.

De definitieve keuze voor een van deze scenario’s en de concrete uitwerking ervan zal daarom pas na de persconferentie van 12 januari bekendgemaakt kunnen worden.

Dit geldt ook voor het vervolg van de diverse jeugdcompetities.

Top