Nieuwjaarsrede van de voorzitter

Beste voetbalvrienden van sc Hoevelaken,

Ook van mijn kant een oprecht sportief en gezond 2018 toegewenst. De kop van 2018 is er vanaf. We hebben al weer een jeugdtoernooi gehad op donderdag 4 januari, we hebben kunnen trainen vandaag en we hebben “de eerste roem” binnen tijdens de klaverjasmarathon van deze zaterdag.

Onze club telde eind 2017 maar liefst 826 leden, een absoluut record! Hiervan spelen en trainen er daadwerkelijk 648 elke dag op onze vijf velden en maken gebruik van 14 kleedkamers. Een uitdaging om het al die leden naar het zin te maken, ook in 2018. Op nieuwjaarsdag vonden Klaas van Veluw en ondergetekende het noodzakelijk om een artikel op onze website te plaatsen. Dit artikel verhaalt over de plannen van onze gemeente Nijkerk om het onderhoud van deze kleedkamers en velden vanaf 1 januari 2019 te gaan privatiseren. Tot op de dag van vandaag is er voor wat betreft het onderhoud een één op één relatie met de gemeente Nijkerk. Wij zijn hier uitermate content mee. De samenwerking met onze eigen onderhoudsploeg is uitstekend.

Het onderhoud bij de andere voetbalverenigingen in onze gemeente is echter anders geregeld. Het wordt verzorgd door SRO. Het contract tussen de gemeente en SRO eindigt per 1 januari 2019. Dit zal ook consequenties hebben voor sc Hoevelaken. De vier clubs hebben een haalbaarheidsstudie aan de gemeente voorgesteld. Deze haalbaarheidsstudie is door de gemeente gefinancierd en het concept zal op maandag 15 januari a.s. op Kleinhoven worden besproken. Hierna zal het college van B&W en de gemeenteraad een besluit nemen, mede naar aanleiding van de adviezen van de werkgroep van de vier verenigingen. Dit besluit zal ook aan onze leden, via een algemene ledenvergadering, worden voorgelegd. Onze leden hebben het laatste woord.

Op woensdag 21 maart a.s. zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Ook in Nijkerk. De ervaring leert dat eventuele besluiten in de maanden ervoor “over deze verkiezingen heen worden getild”. Het kan zo maar augustus of september zijn, wanneer er een nieuw college is gevormd. Dan is er hopelijk meer duidelijk. Tot dan zullen Klaas en het bestuur, ondersteund door de grote historische kennis van Jan Beitler, de spreekwoordelijke vinger aan de pols houden. Wellicht zal de gemeente besluiten tot een overgangsjaar in 2019, waarbij zij het onderhoud uitbesteedt aan een particuliere organisatie; eigenlijk zoals het nu bij sc Hoevelaken met Wencop is geregeld.

2018 is ook het jaar waarin onze club op 15 mei 55 jaar bestaat. De week ervoor zal het internationale jeugdtoernooi worden georganiseerd op Kleinhoven. Ik verheug me nu al op al die jonge spelers die uit alle windstreken naar Hoevelaken zullen komen. Voor die tijd is er al veel duidelijk over de prestaties van onze teams. Dit jaar zullen we langer doorgaan in mei. Heerlijk besluit van onze bond. Eindelijk eens voetballen met mooi weer. Tijdens de eerste seizoenshelft bleef ik op zaterdag maar drie keer droog langs de velden (Teuge uit en Barneveld en SDS ’55 thuis).

Het is prettig om te weten dat het al voor het Kerstreces duidelijk werd dat trainers Ben Boekhout en Harry Oussoren een jaar willen bijtekenen. Ik hoop dat er ook spoedig  witte rook  is over de trainers van onze vrouwen en de jeugd. Ik heb daar alle vertrouwen in. Er is nog een hoop te doen. Lees de laatste Zijlijn er maar op na. Een lid vraagt zich, terecht, af wat er van ons technisch beleidsplan tot nu toe terecht is gekomen. Hoe houden we alle geledingen tevreden, prestatief maar ook recreatief?

De grootste gemene deler binnen onze club is het plezier, waarmee we altijd weer naar Kleinhoven komen. Naar trainingen, wedstrijden, het kaarten, de derde helft in het clubhuis, het onderhoud en zeker ook het bestuur van deze mooie club. Hou dit plezier vast. Besef dat we met zijn allen in een bevoorrechte situatie verkeren. Dat ik zaterdag de mooiste dag van de week vind, weten jullie al jaren. Voor de rest van de wereld is dit helemaal niet zo vanzelfsprekend. Vier deze zaterdag dan ook telkens alsof het bij wijze van spreken de laatste zaterdag is.

Geniet van 2018, blijf gezond en maak er iets moois van.

Willem van Vliet

Top