Privatisering van het onderhoud door gemeente Nijkerk

Beste leden,

Zoals u wellicht weet, huurt s.c. Hoevelaken naar volle tevredenheid haar sportaccommodatie rechtstreeks van de gemeente Nijkerk en huren drie voetbalverenigingen in de gemeente Nijkerk (N.S.C., Sparta Nijkerk en Veensche Boys) de sportaccommodaties van SRO. Voor N.S.C., Sparta Nijkerk en de Veensche Boys eindigt dit contract met SRO per 1 januari 2019. Omdat het contract met SRO eindigt en de gemeente eerder heeft aangegeven dat zij plannen heeft om het beheer van alle buitensport te gaan privatiseren (zie sportnota), zijn de besturen van de vier voetbalverenigingen bij elkaar gaan zitten om te praten over de toekomst. Voor s.c. Hoevelaken zijn vertegenwoordigd Klaas van Veluw en Willem van Vliet. De vier verenigingen vonden dat eerst een grondig haalbaarheidsonderzoek gedaan moest worden naar de mogelijkheden om de vier voetbalaccommodaties door een beheersorganisatie te laten exploiteren. Elders in het land zijn er diverse beheerorganisaties die namens een aantal verenigingen de accommodaties exploiteren. Zij zorgen voor het onderhoud en vervanging van velden en kleedkamers, etc.
De gemeente vond dit een prima initiatief en heeft de financiering voor dit onderzoek voor haar rekening genomen. De vier verenigingen zijn de opdrachtgever van het onderzoek. De uitvoering gebeurt door een gespecialiseerd bureau. Het onderzoek wordt begeleid door een werkgroep van acht personen (twee per vereniging). Inmiddels is het onderzoek in een vergevorderd stadium. Op 15 januari 2018 zullen we, op Kleinhoven, het concept-rapport bespreken.
Wat houdt zo’n haalbaarheidsstudie nu in? Het gaat erom dat, op basis van het onderzoek, de vereniging kan beslissen of ze een gezamenlijke beheersorganisatie wil en onder welke voorwaarde. Ik ben begonnen met de zin dat s.c. Hoevelaken op dit moment zeer tevreden is met de huidige situatie en eigenlijk helemaal niet de behoefte heeft om die te veranderen. Echter, het lijkt er sterk op dat continueren van de huidige situatie geen optie is. In het haalbaarheidsonderzoek wordt onderzoek gedaan naar:
*de kwaliteit van de kleedkamers en de toekomstige kosten om die kwaliteit in stand te houden , inclusief de kosten van herstel van de huidige gebreken.
*de kwaliteit van de velden en veldinrichting en de toekomstige kosten om die kwaliteit in stand te houden, inclusief de kosten van herstel van de huidige gebreken.
*de benodigde velden en hoeveelheid kleedkamers.
*de mogelijkheden en ervaringen elders in het land.
*de fiscale en juridische aandachtspunten.
*de risico’s en maatregelen om die risico’s te beheersen.
Als het haalbaarheidsonderzoek klaar is, dan zit het werk voor de werkgroep erop. De afstemming met de gemeente Nijkerk moet nog plaatsvinden. Last but zeker niet least dient er afstemming met onze leden te zijn, bijvoorbeeld via een extra Algemene Ledenvergadering. Deze ALV zal haar goedkeuring moeten geven aan een eventuele principeovereenkomst met de gemeente.

Op woensdag 21 maart a.s. zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De ervaring leert dat belangrijke besluiten in de gemeentepolitiek worden doorgeschoven tot na deze verkiezingen. Totdat het nieuwe gemeentebestuur (College en de Gemeenteraad) operationeel zijn. De Gemeenteraad bepaalt haar eigen agenda. Omdat de vier verenigingen en de gemeente niet onder tijdsdruk willen komen, hebben we als werkgroep met de gemeente al wel nagedacht over een overgangsperiode vanaf 1 januari 2019. De gemeente zou dan, indien nodig, een extern bedrijf (zoals nu bij s.c. Hoevelaken het geval is) het onderhoud kunnen laten uitvoeren. Over de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek en eventuele vervolgacties, zullen we de leden van s.c. Hoevelaken zo spoedig mogelijk informeren.
Zijn er naar aanleiding van dit artikel vragen over dit onderwerp, dan zijn Klaas van Veluw en Willem van Vliet beschikbaar om deze te bespreken.
Mede namens Klaas van Veluw,
Willem van Vliet.

Top