Verslag bijeenkomst €uro-50 club dd 24 november 2015

Aanwezig: Wim Uiterwijk, Jeroen Satter, Jan Beitler, Jan Baas, Ronald Eleveld, Beer Visscher, Frans Schimmel sr., Ria Niemeijer, Robert Kreuning.

Op dinsdag 24 november 2015 hebben de leden van de €uro-50 club de gelegenheid gehad, om mee te praten over de bestedingen van de ingelegde gelden. Onderstaande punten zijn daarop besproken:

  • Van één der leden kwam het verzoek, om in het clubhuis goede WiFi aan te leggen.

Opmerking: Hierover is in het verleden als eens nagedacht, maar een consequentie kan zijn, dat dan alle computers niet meer werken.

Besluit: Er wordt gekeken, of er met een gesplitste bandbreedte op enige wijze WiFi in het clubhuis mogelijk is.

  • Van één der leden kwam het verzoek, om een abonnement te nemen op FOX sport.

Opmerking: Er is een verschil in abonnement voor individuele huishoudens en Horeca. Dat laatste schijnt een stuk duurder te zijn.

Besluit: Robert Kreuning onderzoekt de kosten en mogelijkheden.

  • Er kwam een verzoek tot het plaatsen van bankjes tussen veld 1 en 2, vooral voor de toeschouwers die niet meer zo lang achtereen kunnen staan.

Opmerking: Het hek langs de zijlijn is vrij hoog, dus er is een hoogte van een barkruk nodig (zo’n zeventig cm.), om goed zicht te blijven houden. Daarnaast moeten bankjes zo geplaatst worden, dat de bestaande dug-outs niet het zicht wegnemen.

Besluit: Jan Beitler onderzoekt de mogelijkheden en de kosten.

  • Er wordt gesproken over een goede geluidsapparatuur in het clubhuis.

Opmerking: De geluidsapparatuur werkt niet altijd optimaal.

Besluit: Na grondig gekeken te hebben blijkt de apparatuur het perfect te doen. Houden zo !!

  • Er komt een verzoek binnen voor trainingsballen voor de Hummels.

Opmerking: De ballen voor de Hummels zijn vrij groot in verhouding met de voetjes van de kinderen. Graag kleinere ballen.

Besluit: Jan Beitler onderzoekt welke kleinere ballen er zijn en wat dat kost.

  • Er komt een verzoek voor extra barkrukken voor rond de stamtafel.

Opmerking: Mensen zitten graag aan de stamtafel en er is voldoende ruimte voor extra krukken.

Besluit: Er wordt een bedrag beschikbaar gesteld van € 500,00 voor tien extra krukken. Ria Niemeijer neemt dat op zich.

  • Vorig jaar (november 2014) is er een bedrag gereserveerd van € 2000,00 voor vier dug-out bij de velden 4 en 5.

Opmerking: Via de gemeente krijgt sc Hoevelaken twee dug-outs, waardoor er nog naar twee nodig zijn.

Besluit: Het gereserveerde bedrag wordt aangesproken, waardoor er, samen met een bedrag dat nog over is van de Grote Clubactie in 2014, voldoende budget is voor de aanschaf van de overige twee dug-outs.

Reserveringen:

€ 300,00 voor het internationale jeugdtoernooi in 2018

€ 300,00 voor het jubileumboek vrouwenvoetbal (50 jaar) en 60 jaar sc Hoevelaken in 2023

€ 500,00 voor incidentele uitgaven, gesplitst in vijf delen van € 100,00, waarvoor geen toestemming nodig is van de leden.

Ria Niemeijer neemt het toezichthouderschap over van Robert Kreuning.

Tijdens de vergaderingen is er minder geld uitgegeven dan er beschikbaar is. Dit komt, omdat er verschillende ‘projecten’ worden onderzocht. Er wordt dan ook besloten om op 19 januari 2016 opnieuw bijeen te komen, om te kijken hoe ver de onderzoeken staan en of er tot besluiten kan worden overgegaan.

Speelhoek

De gerealiseerde speelhoek, één van de wensen uit 2014.

Top