Vier voetbalverenigingen doen voorstel voor eigen beheer

De Nijkerkse voetbalverenigingen hebben een voorstel voor eigen beheer voetbalvelden en -accommodaties aan wethouder Nadya Aboyaakoub gedaan.
De vier Nijkerkse Voetbalverenigingen hebben in de afgelopen maanden een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om het beheer en onderhoud van de voetbalvelden en -accommodaties in eigen hand te nemen. Het onderzoek werd – als onderdeel van het project ‘’Samen aan zet’’ – gefinancierd door de Gemeente Nijkerk en uitgevoerd door het bureau Drijver en Partners.
In het kader van het onderzoek werden diverse beheersaspecten onderzocht. Zo werd gekeken naar de kwantiteit en kwaliteit van de velden en accommodaties. Tevens werd aandacht besteed aan de organisatorische, juridische, fiscale en financiële consequenties.
De conclusie van de vier voetbalverenigingen is, dat het onder randvoorwaarden mogelijk is om het beheer en onderhoud in eigen beheer te verzorgen. De vier voetbalverenigingen hebben het haalbaarheidsonderzoek en hun standpunt aan wethouder Nadya Aboyaakoub van de Gemeente Nijkerk gepresenteerd. De wethouder en de vier voetbalverenigingen hebben afgesproken in de komende periode hierover het gesprek aan te gaan.
Op zaterdagochtend 17 februari werd het standpunt van de verenigingen en het onderliggende rapport door initiatiefnemer Mickel van de Poll symbolisch overhandigd aan de wethouder.

Top