Hoofdbestuur

Het Algemeen Bestuur vergadert iedere laatste maandag van de maand.
Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester en is iedere donderdag vanaf 20.00 uur in het Witte Huisje aanwezig. Zijn er zaken waarover u van gedachten wilt wisselen, loop dan gewoon even binnen.

Top