Tuchtzaken

Belangrijke informatie tuchtzaken

maandag 14 september 2015

De competitie is weer aan de gang, maar hoe zit het ook alweer als een speler een gele of een rode kaart krijgt of als de wedstrijd wordt gestaakt? Onderstaand wordt kort de belangrijkste informatie weergegeven en verwezen waar meer informatie over tuchtzaken is te vinden.

Voor competitiewedstrijden en bekercompetitiewedstrijden bestaan aparte registratiesystemen waarin gele kaarten worden geregistreerd. Wanneer in één van beide systemen vier gele kaarten zijn geregistreerd, geldt de uitsluiting die daarop volgt voor de eerstvolgende officiële competitie- of bekerwedstrijd.

Tuchtrechtelijk

Voor functionarissen kennen we geen registratiesysteem. Alle overtredingen worden derhalve tuchtrechtelijk in behandeling genomen. Voor de functionarissen is er ook geen sprake van een directe rode kaartregeling. Zij mogen dan ook hun functie uitoefenen totdat de tuchtcommissie uitspraak heeft gedaan.

Als een speler een directe rode kaart krijgt voor, tijdens of na de wedstrijd dan hoeft alleen de scheidsrechter hierover te rapporteren. In de meeste gevallen ontvangt de betrokken speler, op basis van de rapportage van de scheidsrechter, een schikkingsvoorstel. Als de speler niet akkoord gaat met het schikkingsvoorstel of de tuchtcommissie besluit geen schikkingsvoorstel aan te bieden worden beide verenigingen en de tegenspeler alsnog verzocht te rapporteren over de overtreding. Dit verzoek ontvangt de vereniging digitaal.

De speler is als gevolg van de directe rode kaartregeling altijd de eerstvolgende wedstrijd na de wedstrijd waarin hij rood heeft gekregen uitgesloten. Vervolgens is de speler als hij zijn schikkingsvoorstel niet heeft geaccepteerd of geen schikkingsvoorstel aangeboden heeft gekregen weer speelgerechtigd totdat de tuchtcommissie uitspraak heeft gedaan.

Rapportage

Bij een gestaakte wedstrijd zijn beide verenigingen verplicht een rapportage in te sturen. De termijn om een rapportage in te sturen is drie werkdagen, na de dag waarop de wedstrijd is gespeeld. Rapportageformulieren kunnen per e-mail worden toegezonden. De reden van het staken van de wedstrijd wordt door de scheidsrechter vermeld op het wedstrijdformulier. Deze melding is de officiële tenlastelegging.

Als de tuchtcommissie het vermoeden heeft dat tijdens een wedstrijd een vermoedelijke excessieve overtreding heeft plaatsgevonden, is de verkorte procedure van toepassing. Dit betekent dat de aanlever- en oproeptermijnen korter zijn, waardoor de tuchtcommissie binnen enkele weken uitspraak kan doen. Het uitgangspunt bij deze zaken is een mondelinge behandeling.

Meer informatie is te vinden op www.knvb.nl/tuchtzaken. Hier is onder andere het document ‘overzicht meest gestelde vragen tuchtrechtspraak amateurvoetbal’ en de Handleiding Tuchtzaken gepubliceerd. In de Handleiding tuchtzaken staan de strafmaatrichtlijnen gepubliceerd. Ook zijn op deze website de belangrijkste rapportageformulieren te vinden.

Top