VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK!

Onze vereniging kan niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. Sportclub Hoevelaken draait voor een groot deel op de bereidheid van vrijwilligers die zich belangeloos willen inzetten voor de vereniging. Er zijn vrijwilligers die (incidenteel) werkzaamheden verrichten, zoals het helpen bij toernooien, rijden naar wedstrijden, activiteiten, scheidsrechters, kantinewerkzaamheden en andere incidentele zaken. Er zijn ook vrijwilligers die tijd in onze vereniging steken door structurele werkzaamheden te verrichten. Denk hierbij aan bestuurs- en commissieleden.

Door: Anita Vonder, ambassadeur positief sportklimaat

Het is in het belang van onze vereniging dat er vrijwilligers zijn die een bijdrage kunnen of willen bieden bij het uitvoeren van de verschillende taken.

De inzet van vrijwilligers is een terugkerend thema binnen onze club en het lobbyen van vrijwilligers vraagt heel veel tijd van diegenen die nu al actief vrijwilligerswerk doen binnen onze club. Het zijn vaak dezelfde ‘handen’ die helpen. Ik denk dat dit anders kan en moet en wil graag meer ‘handen’ bij onze vereniging betrekken zodat het voor iedereen ‘licht werk’ wordt.

Waarom vraag ik je vrijwilligerswerk te doen? Lid zijn van een vereniging geeft je bepaalde ‘rechten’. Het bestuur, trainers, leiders en scheidsrechters zetten zich er wekelijks voor in dat je als lid met veel plezier je trainingen en wedstrijden kunt volgen en alle randzaken daaromheen voor jou worden georganiseerd. Je kunt deelnemen aan wedstrijden en trainingen op jouw niveau en de benodigde materialen die daarvoor nodig zijn worden binnen het financiële plaatje door de vereniging aangeschaft en betaald. Onze vereniging en onze leden mogen er trots op zijn dat elke week circa 600 leden actief kunnen voetballen onder begeleiding van goed geschoolde trainers, leiders en scheidsrechters.

Het lidmaatschap geeft je, als het goed is, vooral plezier, maar er zijn ook ‘verplichtingen’. Je betaalt uiteraard je contributie. Deze contributie wil de club graag zo laag mogelijk voor je houden. Daarom worden er diverse activiteiten georganiseerd om inkomsten voor “onze club” te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan: het organiseren van (Internationale) jeugdvoetbaltoernooien, bedrijventoernooi, vriendschappelijke wedstrijden. Door deze activiteiten te organiseren levert dit een bron van inkomsten op. Ook het wekelijks openhouden van ons clubhuis is een zeer belangrijke bron van inkomsten.

Omdat sc Hoevelaken graag haar leden betrokken wil houden, organiseert de club ook diverse activiteiten voor de leden (en voor potentiële leden). Denk daarbij aan de kaartmarathon, klaverjassen, darttoernooi, het Sinterklaasfeest, bingo voor de jeugd en voor volwassenen, FIFA toernooi, vrijwilligersavond etc. Voor al deze activiteiten wordt er geregeld inzet van de leden/ouders gevraagd.

Op de vraag om een steentje bij te dragen, wil ik je vragen positief te reageren. En dan bij voorkeur omdat je het belangrijk vindt om betrokken te zijn bij onze vereniging. Maar, ik begrijp ook heel goed dat er rekening moet worden gehouden met ieders overvolle agenda.

Wat wil ik van je vragen?

Ik vraag ieder lid, jong of oud, dan wel de ouder(s)/verzorger(s) een positieve bijdrage te leveren in tijd en betrokkenheid om te zorgen dat vele handen licht werk maken. Jeugdleden kunnen bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan wedstrijden die worden georganiseerd op de zaterdagen voor de jonge voetballertjes. Denk aan het assisteren bij de hummels en jeugd O4 t/m O7, spelleider bij de jeugd O8 en O9. En scheidsrechters voor de jeugdvoetballers O10, O11, O12, O13. Eventueel helpen bij het sinterklaasfeest. Ik heb gemerkt dat jeugdleden het erg leuk vinden om zo betrokken te zijn/worden bij activiteiten.

Ouders van jeugdleden tot 16 jaar en van leden van 16 jaar e.o. kunnen bijvoorbeeld een bijdrage leveren door beschikbaar te zijn voor twee à drie dagdelen per seizoen voor diverse vrijwilligerstaken. Te denken valt aan (kantine)werkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden, het schoonmaken van de kleedkamers, het rijden van- en naar wedstrijden, het wassen van shirts, het begeleiden van een elftal, helpen met het organiseren van toernooien, etc.

Ook zijn er structurele werkzaamheden te doen, zoals het lid zijn van het jeugd- of hoofdbestuur of lid zijn van de commissie VTZ (voetbaltechnische zaken) of andere commissies. Ik vraag daarvoor ook leden of ouders van leden die zich daarvoor willen inzetten. Ik wil je vragen om deze verzoeken serieus te overwegen en te realiseren dat de vereniging erg blij zal zijn met een positieve reactie van  u.

Tot slot

Kan en mag ik er vanuit gaan dat jij je graag wilt inzetten voor onze voetbalclub (SCH) en als betrokken lid zou ik graag willen dat je met plezier vrijwilligerswerk doet voor onze vereniging. En ja, deze noodoproep is geschreven door een vrijwilliger/betrokken ouder.

Mocht je nog suggesties, tips of opmerkingen hebben waar onze vereniging voordeel van kan hebben, laat het dan vooral weten door te mailen naar info@schoevelaken.nl of contact op te nemen met onze voorzitter Willem van Vliet.

Graag tot ziens op ons sportpark!

Top