VTZ

Iedere vier tot zes weken komt de commissie voetbaltechnische zaken bijeen, om te overleggen over zaken op voetbalgebied die spelen bij de jeugd, senioren, vrouwen en scouting. Tijdens deze vergaderingen worden er zaken besproken, die voor meerdere doelgroepen binnen de vereniging belangrijk zijn. Om die zaken met het verenigingskader te delen, zal er op deze site steeds kort verslag worden uitgebracht over de belangrijkste beslissingen.

De commissie bestaat uit:
Sander te Hoonte (voorzitter/jeugd)
Vacant (senioren 1, 2 en 3)
Theo Geurtsen (senioren 4 t/m 9)
Robert Kreuning (vrouwen)
Robert van Leijenhorst (jeugd)
Henk van Zoeren (keepers)
Marco Keller (algemeen lid)
Arnold van den Hoeven (algemeen lid)

Mensen die geïnteresseerd zijn om de vacature ‘senioren’ in te vullen of anderszins deel willen uitmaken van/mee willen denken met de commissie VTZ kan daarover met contact opnemen met één van bovenstaande personen.

Aankomende vergaderingen

 

Belangrijke beslissingen bijeenkomst 27 oktober 2015

  • In het kader van het nieuwe beleidsplan is de circuittraining bij de F-pupillen momenteel een speerpunt van de VTZ. De trainers en begeleiders van alle F-pupillen krijgen een uitnodiging voor een voorlichtingsbijeenkomst op vrijdag 6 november 2015. Tijdens deze bijeenkomst zullen ideeën voor circuittrainingen worden aangedragen en zal er een circuittraining voor de trainers en leiders worden uitgezet.
  • Trainers van alle jeugdelftallen, die behoefte hebben aan oefenstof, kunnen daarvoor te allen tijde terecht bij het hoofd jeugdopleidingen, Ben te Brake.

December 2015: Aanstelling nieuwe hoofdtrainer

Op de vrijkomende vacature van hoofdtrainer bij sc Hoevelaken hebben 24 personen gereageerd. De VTZ heeft, in bijzijn van eerste elftalaanvoerder Peter van der Weerd, uit dit aantal zes personen geselecteerd, die voor een gesprek worden uitgenodigd. De gesprekken zijn namens sc Hoevelaken gevoerd door de VTZ leden Sander te Hoonte, Arnold van den Hoeven (4x), Robert Kreuning (2x), hoofd jeugdopleiding Ben te Brake en namens de selectie door Peter van der Weerd. Na afloop van de gesprekken is het zestal kandidaten teruggebracht tot twee, die door de sollicitatiecommissie aan het bestuur worden voorgedragen. Eén van hen trok zich daarvoor terug, vanwege een benoeming elders. Met de overgebleven kandidaat, Harry Oussoren, is tenslotte een gesprek geweest met Peter van der Weerd, Pascal de Jong en Sjoerd Kloppenburg namens de selectie en Ben Boekhout als trainer/coach van Hoevelaken 2. Ook zij hebben het bestuur positief geadviseerd. Het advies is door het bestuur overgenomen. Nadat beide partijen (bestuur en nieuwe trainer) tot een financieel akkoord zijn gekomen is Harry Oussoren op 30 december 2015 aangesteld als hoofdtrainer voor het seizoen 2016-2017.

Top